W pierwszej połowie roku biegli rewidenci mieli ograniczony dostęp do szkoleń w ramach samorządu. – Chcieliśmy wypełnić tę lukę – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zdecydowała, że biegli rewidenci powinni przez cały rok mieć dostęp do szkoleń ze strony samorządu w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ). – Chcemy, żeby oferta szkoleń była elastyczna – wyjaśnia Ewa Sowińska. Stąd decyzja o stworzeniu dla biegłych rewidentów oferty obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) w ramach Centrum Edukacji KIBR. Oferta jest dostępna od marca 2016 r. – To duże udogodnienie dla biegłych rewidentów, łatwiej będzie im ułożyć harmonogram szkoleń i tym samym wywiązać się z obowiązku zaliczenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego – dodaje Ewa Sowińska.