Na podstawie umowy o dożywocie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, a uzyskany przychód...
Katarzyna Bogucka
28.08.2012
Ministerstwo Finansów poinformowało, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał z dniem 27...
Jolanta Mazur
28.08.2012
Jeżeli uzyskanie przez dostawcę towarów lub usług, potwierdzenia otrzymania korekty faktury jest w...
Michał Malinowski
28.08.2012
Minister Finansów wydał zarządzenie w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu...
Katarzyna Bogucka
28.08.2012
Zbycie udziałów musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami potwierdzonymi notarialnie. Dochód...
Radosław Kowalski
28.08.2012
Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, spółki komandytowe -...
Jolanta Mazur
28.08.2012
Preferencyjna 0-proc. stawka VAT na dostawy do szkół komputerów stacjonarnych jest niezgodna z...
Jolanta Mazur
28.08.2012
Wprowadzenie przepisów służących eliminacji mechanizmów wykorzystywanych w celu optymalizacji...
Jolanta Mazur
28.08.2012
Negocjacje to nieodłączny element pracy doradcy podatkowego. Niezależnie od tego, z kim i na jaki...
Joanna Polańska-Solarz
28.08.2012
Doradca podatkowy
Brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą a jej członkami, w...
Jolanta Mazur
27.08.2012
Fakt opodatkowania nabycia spadku podatkiem od spadków i darowizn pozostaje bez wpływu na...
Michał Malinowski
27.08.2012
Ministerstwo Finansów przyznało, że w całym 2012 r. należy spodziewać się niższych niż zaplanowano...
Jolanta Mazur
27.08.2012
24 sierpnia została opublikowana ustawa z 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem...
Katarzyna Bogucka
27.08.2012
Świadczenie polegające na umorzeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiąc...
Tomasz Król
27.08.2012
Sześciomiesięczny okres na złożenie SD-Z2 liczy się od pierwszej wpłaty. Nie ma potrzeby...
Paweł Ziółkowski
27.08.2012
Resort finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 6962/12 zapowiedział, że przeanalizuje...
Katarzyna Bogucka
27.08.2012

Doradcy i ich pasje

Doradca podatkowy
Tylko do końca września doradcy podatkowi mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu Bo liczy się pasja...
Joanna Polańska-Solarz
27.08.2012
Doradca podatkowy
Od października tego roku kolejne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez internet bez...
Musiał Marcin
24.08.2012
W tym roku producenci rolni wcześniej składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju...
Katarzyna Bogucka
24.08.2012
Z początkiem września gotowy będzie projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów. Zostanie on...
PAP
24.08.2012
Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia odziedziczonego udziału w spółdzielczym...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego...
Michał Malinowski
24.08.2012
Spowodowany recesją spadek wpływów z podatków do budżetu naraża na szwank politykę reform rządu...
PAP
24.08.2012
Dochody uzyskane przez polskich rezydentów w Islandii będą rozliczane z zastosowaniem metody...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów pracownikom należy opodatkować VAT. Należy w tym celu wystawić...
Paweł Małecki
24.08.2012
Słabszy wzrost dochodów i mniejsza konsumpcja. Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Rolnicy będą płacili jeden podatek dochodowy, ale będzie on neutralny, podobny w wysokości do...
PAP
24.08.2012
Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych są zawarte w rozdziale VI...
Joanna Polańska-Solarz
24.08.2012
Doradca podatkowy
W dniach 5 i 6 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się...
Agnieszka Koziarek
23.08.2012
Doradca podatkowy
Po raz szósty odbyła się w Augustowie w dniach 2829 maja 2012 r. konferencja naukowa Ordynacja...
Agnieszka Koziarek
23.08.2012
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski