Najważniejszy powód takiej decyzji to zapewnienie jednolitej praktyki i odpowiedniego poziomu merytorycznego postępowań dotyczących tej trudnej i skomplikowanej materii.

Źródło: Rzeczpospolita