Autorzy badania podkreślają, że oceny Polaków na temat prywatyzacji strategicznych spółek nie zależą od płci, ani wykształcenia. Dodają jednak, że przeciw prywatyzacji opowiadają się częściej osoby starsze - 79 proc. w grupie wiekowej powyżej 59 lat. Za to co drugi respondent w wieku (15-24 lata) opowiedział sie za pozostawieniem kontroli państwa w tych firmach.
Zwolennicy prywatyzacji dużych spółek Skarbu Państwa chcą, by rząd sprywatyzował je do końca jak najszybciej. Argumentują, że wpływy z ich sprzedaży zmniejszą deficyt budżetowy, a spółki będą lepiej zarządzane, gdy politycy przestaną ingerować w ich działalność.
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, przygotowanym przez resort skarbu.
Projekt, który dotyczy kluczowych spółek Skarbu Państwa, ma na celu wprowadzenie skutecznych procedur konkursowych do rad nadzorczych i zarządów, tworzenie kadry menedżerskiej - odpolitycznionej i dobrze postrzeganej przez rynek. Przyszła ustawa wprowadza instytucję spółek kluczowych z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, w których byłyby wprowadzone motywacyjne systemy wynagrodzeń.
Badanie PBS DGA zostało przeprowadzone 4-6 marca 2011 r., uczestniczyło w nim 1070 Polaków powyżej 15. roku życia.(PAP)