Zdaniem KIG, projekt w obecnym brzmieniu różni się od projektu wniesionego od strony i przedmiotowej, i podmiotowej tak dalece, iż zaistniała sytuacja daje prawo do uznania, iż duża część nowelizacji niezwiązana z ustawą o rachunkowości nie spełnia konstytucyjnych standardów związanych z zasadami tworzenia prawa. - W odniesieniu do rozpatrywanej sytuacji należy mieć na względzie, iż przed uchwaleniem treści zawarte w przedłożonym projekcie muszą być poddane pełnej procedurze parlamentarnej (tj. zasada trzech czytań) - czytamy w opinii.