Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt zmian ustawy, z którego ma wynikać, że spółki...
PAP
17.08.2012
Portugalski fiskus ma problemy z terminowym zwrotem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011...
PAP
17.08.2012
Jak wynika z publikacji prasowych, resort sprawiedliwości przygotował projekt drugiej listy...
Joanna Polańska-Solarz
17.08.2012
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów szykuje projekt, z którego ma wynikać, że gdy spółka wypłaci dywidendę nie w...
PAP
17.08.2012
Stypendia wypłacane w ramach programów stypendialnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju...
Katarzyna Bogucka
16.08.2012
Deweloper powinien wystawić fakturę zaliczkową z tytułu wniesionej opłaty za rezerwację lokalu
Krzysztof Kamiński
16.08.2012
Borykające się z kłopotami finansowymi samorządy przerzucają swoje problemy na mieszkańców, pisze...
PAP
16.08.2012
W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic...
Katarzyna Bogucka
16.08.2012
Od 29 sierpnia zmianie ulegnie wielkość dwóch składów wolnocłowych zlokalizowanych na terenie Portu...
Jolanta Mazur
16.08.2012
Firma Deloitte Central Europe otrzymała nagrodę dla najlepszego środkowoeuropejskiego doradcy ds....
Jolanta Mazur
16.08.2012
BCC negatywnie ocenia projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku...
Jolanta Mazur
16.08.2012
Najprostszym sposobem na to, aby się przekonać czy działania marketingowe są skuteczne, jest...
Joanna Polańska-Solarz
16.08.2012
Doradca podatkowy
Do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczająca jest informacja o aktywności numeru...
Jolanta Mazur
14.08.2012
Minister finansów poinformował, że w resorcie prowadzone są prace nad obniżeniem stawki podatku...
Katarzyna Bogucka
14.08.2012
Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o informartyzacji działalności niektórych podmiotów...
Katarzyna Bogucka
14.08.2012
W 2013 r. zastaw skarbowy będzie można ustanowić na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach...
Jolanta Mazur
14.08.2012
W 2013 r. maksymalna kara porządkowa wymierzana za uchylanie się przez stronę, pełnomocnika strony,...
Jolanta Mazur
14.08.2012
Jeżeli została zawarta umowa pożyczki to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i...
Radosław Kowalski
14.08.2012
Do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego...
Katarzyna Bogucka
13.08.2012
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w lipcu, które mają zastosowanie do obliczenia...
Katarzyna Bogucka
13.08.2012
Wydatki związane z realizacją wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy w tym również wydatki...
Jolanta Mazur
13.08.2012
Doradca podatkowy nie jest uprawniony do reprezentowania stron przed sądami administracyjnymi w...
Tomasz Krywan
13.08.2012
Doradca podatkowy
Samorządy i organizacje pożytku publicznego (OPP) realizujący projekty unijne muszą liczyć się z...
Jolanta Mazur
13.08.2012
Polski podmiot jako płatnik będzie musiał pobrać zryczałtowany 20 proc. podatek dochodowy i...
Adam Bartosiewicz
13.08.2012
Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już...
PAP
13.08.2012
We wrześniu br. odbędzie się kolejne seminarium z cyklu Akademia Doradcy Podatkowego.
Agnieszka Koziarek
10.08.2012
Doradca podatkowy
Wydatki na spłatę kredytu przeznaczonego na zakup zbytego lokalu mieszkalnego nie będą mogły być...
Jolanta Mazur
10.08.2012
W przypadku zleceniobiorców, dla zastosowania zwolnienia z PIT, nie ma wymogu sporządzania druku...
Adam Bartosiewicz
10.08.2012
W zakresie dopłat do leków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek podatkowy w VAT...
Tomasz Krywan
10.08.2012
Tylko do końca sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego od paliwa...
PAP
10.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski