Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny poparł wniosek w sprawie nowych przepisów, które będą...
Katarzyna Bogucka
08.03.2012
Zbliża się okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Jak poradzić sobie z wypełnianiem PIT-ów...
Emilia Zakrzewska
08.03.2012
Sobota, 10 marca będzie dniem otwartym w urzędach skarbowych w całej Polsce. Wszyscy, którzy...
Jolanta Mazur
08.03.2012
Jednym z elementów marketingu mix jest promocja. Pojęcie to jest często utożsamiane z reklamą,...
Joanna Polańska-Solarz
08.03.2012
Doradca podatkowy
Tylko udział pracownika w firmowej imprezie integracyjnej, a nie samo zaproszenie go do tego...
PAP
08.03.2012
Sprzedaż prawa do wyłącznego użytkowania ogródka przydomowego dokonywana łącznie z lokalem...
Jolanta Mazur
08.03.2012
Poczta Polska, jako operator publiczny, korzysta ze zwolnienia z VAT na usługi pocztowe zgodnie z...
PAP
07.03.2012
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym...
PAP
07.03.2012
Dziś wchodzą w życie przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej, w których minister finansów...
Michał Malinowski
07.03.2012
Zastosowanie 5 proc. stawki VAT do deserów mlecznych sklasyfikowanych do grupowania PKWiU...
Katarzyna Bogucka
07.03.2012
Nawet po wielu latach będzie można precyzyjnie ustalić, jacy urzędnicy poza osobą podpisaną pod...
Michał Malinowski
07.03.2012
Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca pracy o ile nie służą...
Jolanta Mazur
07.03.2012
Przystępując do obliczenia zeznania podatkowego w pierwszej kolejności ustalamy kwotę dochodu...
Jolanta Mazur
07.03.2012
Prywatni operatorzy pocztowi skarżą się, że Poczta Polska korzysta z nienależnego jej - ich zdaniem...
PAP
07.03.2012
Koszty szkolenia pracowników nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego. Są to koszty...
Marcin Michalak
07.03.2012
Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników stanowi przychód nie pracownika, ale...
Krzysztof Klimek
07.03.2012
Jeżeli z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać oboje małżonkowie powinni uwzględnić je w pozycjach 37 i...
Radosław Kowalski
07.03.2012
Ministerstwo Finansów informuje: Od początku 2012 r. w systemie e-Deklaracje złożono 5,521 mln...
Jolanta Mazur
06.03.2012
Budynek letniskowy, który nie pełni funkcji mieszkalnej nie może zostać opodatkowany niższą stawką...
Katarzyna Bogucka
06.03.2012
W przypadku rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko preferencja podatkowa polega na tym, że...
Jolanta Mazur
06.03.2012
W parlamencie powstał Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Skupi się na ułatwieniu zakładania...
PAP
06.03.2012
Wydatki na wyżywienie studiującego przedsiębiorcy ponoszone w czasie wyjazdów na uczelnię nie mogą...
Jolanta Mazur
06.03.2012
Informację o twoich dochodach płatnik miał obowiązek wysłać ci do końca lutego. Masz więc już...
Jolanta Mazur
06.03.2012
10 marca 2011 r. urzędy skarbowe będą otwarte dla podatników - poinformowało w poniedziałek...
PAP
05.03.2012
Organowi podatkowemu można przekazać zeskanowane dokumenty jako dowody w sprawie, powołując się na...
Adam Bartosiewicz
05.03.2012
Przedsiębiorcy nie mogą zostać pozbawieni prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z...
Katarzyna Bogucka
05.03.2012
Urzędnicy resortu finansów nie odprowadzają PIT od darmowych mieszkań służbowych ujawnia Dziennik...
PAP
05.03.2012
W odniesieniu do indywidualnych interpretacji wniosek jest pierwszym etapem, który wszczyna...
Piotr Szybka
04.03.2012
Szef Zespołu ds. Finansów Publicznych Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) Paweł Gruza o...
PAP
03.03.2012
Sejm uchwalił w piątek ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin; wcześniej wprowadził do...
PAP
03.03.2012