Przedsiębiorca, który do firmowego auta kupił nawigację GPS, może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Korzystanie z urządzenia GPS przede wszystkim ułatwia dotarcie do określonego miejsca. Tym samym używanie GPS przez przedsiębiorcę pozwala, co do zasady, na szybsze dotarcie do kontrahenta, wykonanie zadania przez pracownika itp. Posiadanie urządzenia GPS pozytywnie wpływa na przychody firmy. Ponadto żaden przepis nie wyłącza tego rodzaju wydatków z kosztów uzyskania przychodu – podkreślają eksperci. Zatem wydatek na zakup systemu nawigacyjnego, co do zasady, będzie stanowił dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu – oczywiście pod warunkiem, że w ocenie danego podatnika urządzenie GPS jest racjonalnie uzasadnione.

Przedstawiona teza jest także akceptowana przez organy podatkowe (m.in. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2007 r., nr IBPB1/415-3/07/BK). Wartość systemu nawigacyjnego jest równa lub niższa niż 3,5 tys. zł, to podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów jednorazowo. Inaczej, gdy urządzenie GPS stanowi tzw. doposażenie nabywanego samochodu (nieprzenośny GPS), wówczas konieczne będzie podwyższenie wartości początkowej samochodu.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 marca 2011 r.