Zgodnie z prognozami, relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach...
Michał Malinowski
10.05.2012
Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data...
Michał Malinowski
10.05.2012
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdu specjalnego jest uzależnione od klasyfikacji...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Dziś sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi zajmą się projektem...
Katarzyna Bogucka
09.05.2012
Z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy...
Michał Malinowski
09.05.2012
Redakcja Rzeczpospolitej już po raz szósty przygotowuje ranking firm doradztwa podatkowego. Ranking...
09.05.2012
Doradca podatkowy
Obecnie trwają prace nad oceną i współtworzeniem zmian w przepisach wynikających z implementacji...
Michał Malinowski
09.05.2012
Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej,a prawo...
Michał Malinowski
09.05.2012
Strata z tytułu kradzieży pieniędzy ulokowanych w banku może, co do zasady, stanowić koszty...
Krzysztof Klimek
09.05.2012
Obniżka VAT z 7 proc. na 5 proc. na gotowe posiłki i dania spowodowała w 2011 r. ubytek ok. 11 mln...
PAP
08.05.2012
W przypadku usług turystycznych może wystąpić ujemna podstawa opodatkowania, ale nie można wykazać...
Michał Malinowski
08.05.2012
Uwzględniając podjętą 14 grudnia 2009 r. uchwałę NSA, sygn. II FPS 7/09, LEX, oraz art. 14 d O. p.,...
Piotr Szybka
08.05.2012
W styczniu 2013 r. w Stanach Zjednoczonych wejdzie w życie Foreign Account Tax Compliance Act...
Jolanta Mazur
08.05.2012
Samochody wykorzystywane do jazd testowych / demonstracyjnych oraz samochody zastępcze dla klientów...
Michał Malinowski
07.05.2012
Nie można uznać za wystarczający warunek do przypisania przychodu ze sprzedaży nieruchomości do...
Michał Malinowski
07.05.2012
Podstawą wyznaczenia poboru opłaty miejscowej w formie inkasa jest uchwała rady gminy. Przepisy są...
Adam Bartosiewicz
07.05.2012
Do końca marca 2015 r. przedłużony został termin wprowadzenia systemu e-Podatki. Program ten ma...
Jolanta Mazur
07.05.2012
Można wystawić fakturę korygującą zmieniającą osobę nabywcy, oczywiście pod warunkiem, że okazało...
Adam Bartosiewicz
07.05.2012
Stanowisko zaprezentowane we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji może okazać się w ocenie...
Piotr Szybka
06.05.2012
5 maja wchodzi w życie ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy dotyczącej unikania podwójnego...
Jolanta Mazur
04.05.2012
Outsourcing biznesowy zaczyna konkurować z branżą doradztwa podatkowego. Podmioty z tej branży...
Krzysztof Sobczak
04.05.2012
Doradca podatkowy
Podatnik, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia podatku...
Jolanta Mazur
04.05.2012
Rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej o wydatki ponoszone w...
Katarzyna Bogucka
04.05.2012
Niemożliwe jest, aby akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej miał obowiązek wpłacania w trakcie...
Michał Malinowski
04.05.2012
Resort finansów rozważa możliwość wprowadzenia uproszczeń w procedurze obrotu wyrobami węglowymi...
Katarzyna Bogucka
04.05.2012
Do wysokości limitu obrotu korzystającego ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy...
Piotr Florys
04.05.2012
Słowacka lewica zamierza opodatkować najbogatszych, aby ponosili koszty kryzysu. Premier Robert...
PAP
04.05.2012
Jak informuje Ministerstwo Finansów, zakończyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT,...
Krzysztof Sobczak
02.05.2012
Zwolnienie podatkowe to wyłączenie pewnej kategorii podmiotów z zakresu podmiotowego danego podatku...
Piotr Szybka
02.05.2012