Zachęcamy do skorzystania z promocji! A w niej nasze nowe pozycje książkowe:Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz


Komentarz przedstawia kompleksową analizę kluczowych instytucji podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzących największe wątpliwości w praktyce stosowania prawa.
Pogłębionej analizie poddana została problematyka pojęcia przychodu i zagadnienia kosztów uzyskania przychodu.

Autorzy podjęli próbę usystematyzowania istniejących regulacji prawnych, proponując rozwiązania najczęstszych problemów prawnych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów.

VAT 1556 wyjaśnień i interpretacji


Książka zawiera odpowiedzi na takie pytania jak:
•    Które czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu od 1 kwietnia 2011 r.?
•    Jak wystawić fakturę na dostawę złomu?
•    Czy można odliczyć VAT od prezentów dla swoich kontrahentów?
•    Jak dokonać korekty odliczeń częściowych na nowych zasadach?
•    Jakie są nowe obowiązki dotyczące kas rejestrujących?
•    Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie usług cateringowych?
•    Jakie są zasady refakturowania usług medycznych dla pracowników?

Ordynacja podatkowa. Komentarz


W komentarzu uwzględniono najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powołano pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
Intencją autorów było stworzenie komentarza przydatnego nie tylko podatnikom, lecz także osobom, które wykonując powierzone im zadania, stosują przepisy Ordynacji podatkowej lub rozstrzygają o stosowaniu tych przepisów. Komentarz ma służyć także doradcom podatkowym oraz osobom przygotowującym się do wykonywania tego zawodu. Może stanowić ważną pomoc dla naukowców i dla studentów.


Nie zwlekaj! Skorzystaj z promocji już DZIŚ!