Wicepremier Pawlak podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki w ramach działań na rzecz rozwoju rynku wewnętrznego będzie pracować nad poprawą otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonują europejskie firmy. - Będziemy zachęcać państwa unijne do eliminowania obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców – zaznaczył. Zgodnie z planami UE, mają one zostać zredukowane o 25 proc. do 2012 r.

Zdaniem szefa resortu gospodarki potrzebny jest czynny udział właścicieli firm w procesie usprawniania obowiązujących przepisów. – Za pomocą Oceny Skutków Regulacji przedsiębiorcy mogą wskazywać przepisy wymagające ich zdaniem poprawy. Dzięki temu współtworzą oni najbardziej korzystne regulacje dla biznesu – ocenił wicepremier Pawlak. Ocena Skutków Regulacji to narzędzie stworzone z inicjatywy Better Regulation, które przyczynia się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że Polsce zależy na dalszej realizacji idei Think Small First (przede wszystkim małe i średnie firmy). - Z pewnością zaangażujemy się też w przegląd wdrażania 10 zasad wyszczególnionych w Programie „Small Business Act (SBA)” dla Europy - zadeklarował. Na rok 2011 przypada podsumowanie działań, których podjęły się państwa członkowskie przyjmując SBA.

Wiceszef polskiego rządu poinformował, że Prezydencja wiele uwagi poświęci również realizacji założeń Europejskiego Planu na rzecz Innowacji (EIP). - Nowoczesne rozwiązania to obecnie najlepszy sposób budowania przewagi konkurencyjnej - powiedział. - Dlatego też chcemy promować nie tylko innowacje technologiczne, ale także ulepszenia w sektorze usług, czy nowe sposoby zarządzania w przedsiębiorstwach – dodał.

Zapowiedział, że polska Prezydencja położy także nacisk na dalsze otwieranie rynku europejskiego na kontakty handlowe z partnerami zewnętrznymi. - Kluczowe będzie tu eliminowanie barier pozataryfowych, które unijnym towarom i usługom ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do rynków krajów trzecich – ocenił minister gospodarki. Dodał, że w czasie Prezydencji resort planuje skoncentrować się również na rozwoju handlu elektronicznego, aby ułatwić m.in. przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line.