Optymalizacja podatkowa przy zmianie formy prawnej firmy, w tym na spółkę komandytowo-akcyjną, a...
01.03.2012
Doradca podatkowy
W marcu odbędą się kolejne egzaminy na doradców.
01.03.2012
Doradca podatkowy
Spośród zgłoszonych w drugim czytaniu 31 poprawek do projektu ustawy o podatku od wydobycia miedzi...
PAP
29.02.2012
Zastosowanie do książek przesyłanych drogą elektroniczną innej niż podstawowa 23 proc. stawka...
Katarzyna Bogucka
29.02.2012
Ilość współwłaścicieli nieruchomości władających nią wspólnie z zakładem pracy chronionej nie ma...
Michał Malinowski
29.02.2012
Sejm w drugim czytaniu skierował we wtorek ponownie do komisji finansów projekt ustawy,...
PAP
29.02.2012
W ciągu miesiąca, półtora zostaną przedstawione opinii publicznej założenia do projektu ustawy o...
PAP
29.02.2012
W przypadku działalności, w której przedmiotem transakcji jest waluta, nie występuje zjawisko...
Jolanta Mazur
29.02.2012
Umieszczenie e-sklepu na serwerze w raju podatkowym nie pozwala uniknąć daniny. O miejscu...
PAP
29.02.2012
29 lutego jest ostatnim dniem na złożenie przez doradców podatkowych oświadczenia o zawarciu umowy...
29.02.2012
Doradca podatkowy
Podatek od niektórych kopalin mógłby wejść w życie w połowie kwietnia, jeśli Senat nie przyjmie...
PAP
28.02.2012
Do 29 lutego pracodawca obowiązany jest przesłać pracownikom oraz właściwym urzędom skarbowym...
Michał Malinowski
28.02.2012
Garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,...
Michał Malinowski
28.02.2012
Wynagrodzenie właściciela niepublicznej szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego pokryte z...
Jolanta Mazur
28.02.2012
Ewolucję instytucji indywidualnych interpretacji można podzielić zasadniczo na cztery etapy. Etap...
Piotr Szybka
28.02.2012
Otrzymanie dotacji ze środków europejskich stwarza ogromne możliwości dla beneficjentów, w...
Emilia Zakrzewska/KW
27.02.2012
Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji i piątkowej konferencji uzgodnieniowej przyjęło część...
PAP
27.02.2012
Funkcjonowanie ustawy wprowadzającej podatek od wydobycia niektórych kopalin będzie wymagało jego...
PAP
27.02.2012
Przepisy o podatku akcyzowym nie przewidują szczególnej regulacji w zakresie podatku akcyzowego w...
Katarzyna Bogucka
27.02.2012
Jeżeli spółka posiada kserokopię zgłoszenia celnego potwierdzoną przez urząd celny, z której...
Jolanta Mazur
27.02.2012
Zwolniona z podatku VAT jest kwota należna z tytułu wykonywania usług telekomunikacyjnych o...
Katarzyna Bogucka
27.02.2012
Udzielanie pożyczek przez internet, za pośrednictwem serwisu społecznościowego może stanowić...
Michał Malinowski
24.02.2012
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zadań przez Ministra Finansów w obszarze...
Jolanta Mazur
24.02.2012
Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży wędlin, tj. przetworzonych produktów zwierzęcych pochodzących...
Jolanta Mazur
24.02.2012
Od 1 stycznia 2012 roku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią...
23.02.2012
Konsultacje Premiera z ministrami podsumowujące 100 dni funkcjonowania gabinetu dotyczą m. in....
Michał Malinowski
23.02.2012
Prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie postępowania kontrolne skutkowały w 2011 roku...
Katarzyna Bogucka
23.02.2012
Resort finansów planuje wstępnie, by podatek od wydobywanych węglowodorów zaczął obowiązywać od...
PAP
22.02.2012
Obowiązek dokumentowania transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi ma zastosowanie...
Michał Malinowski
22.02.2012
Nieobjęcie ulgą rehabilitacyjną wydatków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów pobytu w domu...
Michał Malinowski
22.02.2012