W przypadku posiadania środków na rachunku bankowym pozyskanych przed zarejestrowaniem, przychodem...
Krzysztof Klimek
22.08.2012
Resort finansów nie widzi konieczności zmian w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od...
Katarzyna Bogucka
22.08.2012
Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie...
Michał Malinowski
22.08.2012
Liczba wszczętych przez urzędy skarbowe dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuje on swoją aktualność,...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Nie ma obowiązku, aby od ostatniej darowizny upłynął okres 5 lat. Należy tylko pamiętać o...
Krzysztof Kamiński
22.08.2012
Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że od 2013 r. podatek VAT będzie naliczany od dotacji...
PAP
22.08.2012
Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Wywiad z Waldemarem Szewcem doradcą podatkowym stosującym procedury podatkowe w praktyce swojej...
Agnieszka Koziarek
22.08.2012
Doradca podatkowy
Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na...
Michał Malinowski
21.08.2012
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli...
Michał Malinowski
21.08.2012
Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób...
Katarzyna Bogucka
21.08.2012
Do końca wakacji potrwa letnia edycja akcji Weź paragon. Podobnie jak w ubiegłych latach, w...
Katarzyna Bogucka
21.08.2012
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy ratyfikującej podpisaną 14 maja w Ottawie konwencję między Polską a...
Jolanta Mazur
21.08.2012
III edycja cyklu konferencji pt: Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym...
Agnieszka Koziarek
21.08.2012
Doradca podatkowy
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję z Luksemburgiem z...
Jolanta Mazur
21.08.2012
Na razie nie ma uzgodnionego projektu ustawy o podatku dochodowym w rolnictwie, ale prace trwają....
PAP
21.08.2012
Korekta obrotu/podatku należnego zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej powinna być dokonana poprzez...
Agnieszka Morska
21.08.2012
Wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z uczestnictwem zespołu pracowników w branżowym...
Michał Malinowski
20.08.2012
W odpowiedzi na pismo RPO Ministerstwo Gospodarki przedstawiło informację o pracach nad zmianą...
Katarzyna Bogucka
20.08.2012
Spór, czy organ kontroli skarbowej (dyrektor urzędu kontroli skarbowej) jest organem uprawnionym do...
Łukasz Matusiakiewicz
20.08.2012
17 sierpnia Prezydent podpisał ustawę w sprawie zgody na ratyfikację protokołu do...
Katarzyna Bogucka
20.08.2012
Ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za każdy dzień przeniesienia funkcjonariusza...
Jolanta Mazur
20.08.2012
Ponieważ podatnik nabywa artykuły spożywcze, a nie usługi gastronomiczne i nabywa je w celu...
Karol Różycki
20.08.2012
Większość osób pamięta wejście Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Po sześciu latach...
Agnieszka Koziarek
20.08.2012
Doradca podatkowy
Interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie ma zastosowania do...
Katarzyna Bogucka
17.08.2012
Świadczone przez fundację będącą podmiotem leczniczym usługi w zakresie zabezpieczenia imprez...
Jolanta Mazur
17.08.2012
Celem wprowadzenia uproszczonej procedury rozliczania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej...
Katarzyna Zasiewska
17.08.2012
Brytyjski państwowy urząd skarbowy HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) umieścił w internetowym...
PAP
17.08.2012
Kaucję należy potraktować jako odszkodowanie służące pokryciu kosztów usunięcia usterek w wynajętym...
Marek Jurek
17.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski