Obecnie za pośrednictwa internetu można składać następujące deklaracje podatkowe:  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A,PIT-19A za 2010 r. oraz wniosek PIT-16 . Warto wspomnieć, że w tym roku, drogą elektroniczną podatnik może złożyć również korektę zeznania podatkowego za lata wcześniejsze. Obecnie możliwe jest złożenie korekt następujących deklaracji:
•PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39 za rok 2010
•PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za rok 2009
•PIT-37 za rok 2008.

Procedura składania zeznania podatkowego za pośrednictwem internetu jest naprawdę prosta. Wystarczy ściągnąć ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, z zakładki „do pobrania” aplikację desktopową e-Deklaracje. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwoli wypełnić wszystkie kwestie formalne. Ponadto arkusz, do którego podatnik wprowadza dane jest bardzo dokładnie opisany. Wystarczy najechać kursorem myszki na wybraną komórkę, aby dowiedzieć się jakiego typu dane należy do niej wprowadzić.

- Po uzupełnieniu wszystkich danych formularz należy wysłać. Na koniec należy pobrać „urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)” oraz zachować je (wydrukować lub zapisać na komputerze), ponieważ jest ono dowodem złożenia deklaracji, traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym. Szczegółowe wskazówki, jak wypełnić zeznanie podatkowe za pomocą systemu e-Deklaracje można znaleźć w trzyczęściowym poradniku filmowym zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów - mówi Joanna Szlęzak-Matusewicz z Tax Care.

- Aplikacja e-Deklaracje umożliwia wysłanie zeznania podatkowego bez potrzeby posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się poprzez podanie NIP-u, danych personalnych oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2009 r. Dlatego przed wypełnieniem formularza trzeba przygotować rozliczenie za 2009 rok. Kwota przychodu wskazana w zeznaniu za 2009 r., stanowi rodzaj gwarancji autentyczności wypełnionego formularza. Możliwość ta jest przewidziana dla podatników opodatkowujących swoje dochody w sposób indywidualny, wspólnie z małżonkiem, a także w sposób przeznaczony dla osób samotnie wychowujących dzieci. Warto tutaj podkreślić, że zeznania podatkowe o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty (PIT-37, PIT-36) składane wspólnie z małżonkiem nie wymagają złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1) - informuje Elżbieta Węcławik z Tax Care.