Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z koniecznością realizacji Gwarancji nr 11 udzielonej przez Ministra Finansów - Unii Europejskich Związków Piłkarskich, od dochodów uzyskanych w związku z organizacją EURO 2011 nie będzie pobierany podatek dochodowy.

Zaniechanie poboru podatku obejmować będzie dwie grupy podmiotów. Pierwsza z nich to UEFA oraz utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim podmioty, których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem. W ich przypadku zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyć będzie wszystkich dochodów tych podatników uzyskanych w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 uzyskanych pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2012 r.

Druga grupa to osoby fizyczne delegowane przez UEFA lub jej spółki zależne oraz osoby akredytowane przez UEFA (piłkarze, sędziowie, trenerzy, itp.). Zaniechanie dotyczyć ma tylko osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP bezpośrednio przed przybyciem do Polski w celu organizacji turnieju albo w celu wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z tym turniejem i dotyczy tylko dochodów uzyskanych z tego tytułu. W przypadku tej grupy podatników zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 52, poz. 267) wejdzie w życie 25 marca 2011 r.

Jolanta Mazur