Zbiór zachowań pokarze, w jaki sposób można oddziaływać na osoby zajmujące się księgowością.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę stworzenia Banku Dylematów Etycznych. Zamiarem Komisji Etyki jest zgromadzenie opisów autentycznych lub uprawdopodobnionych sytuacji, które stanowiłyby podstawę do dyskusji nad zaleceniami kodeksowymi. Problematyka związana z Kodeksem etyki jest już wprowadzona do programów nauczania w ramach certyfikacji zawodu. Pojawia się ona również w ogólnopolskim konkursie Księgowy Roku. Także Ministerstwo Finansów uwzględniło ją w zakresie wiedzy sprawdzanej podczas egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jednak samo opublikowanie tekstu Kodeksu nie wydaje się wystarczające. Powinien on być ważnym komponentem programu etycznego, realizowanego w przedsiębiorstwach, a nie tylko przez nie deklarowanego. Jeżeli coś ma być wcielane w życie, to należy wskazać ramy, w jakich to ma następować. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło pionierską inicjatywę opracowania sposobu implementowania Kodeksu do praktyki. Chce pomóc sygnatariuszom Kodeksu i innym podmiotom w zadbaniu o instrumenty zapewniające stosowanie zasad etyki w praktyce.

źródło: Rzeczpospolita, 10 marca 2011 r.