Nowa ustawa podatkowa przyjęta w USA w marcu 2010 roku nakłada na instytucje finansowe nowe obowiązki informacyjne. Dotyczy również polskich instytucji finansowych. Nowe regulacje wymagają szerokich zmian organizacyjnych. Stawka jest wysoka – środki klientów, którzy uzyskali bądź uzyskują wpływy ze źródeł amerykańskich.

Eksperci firmy doradczej Deloitte dokonali szczegółowych analiz regulacji FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) i jej wpływu zarówno na klientów jak i na instytucje finansowe. Amerykańska ustawa ma na celu identyfikację podatników amerykańskich posiadających rachunki w zagranicznych instytucjach finansowych, czyli także w polskich bankach. „Pojęcie „podatnik amerykański” ma bardzo szeroką definicję, obejmuje nie tylko osoby mieszkające na stałe w USA, ale również posiadające obywatelstwo amerykańskie i status rezydenta w Polsce, a także posiadaczy Zielonej Karty. Nie jest to jednak zamknięta lista – podatnikiem amerykańskim jest również osoba, która otrzymuje dochód z tytułu odsetek, licencji, wynagrodzeń, a także klient polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, który zrealizował polisę ubezpieczeniową z elementem inwestycyjnym, a przebywał ponad 183 dni w danym roku na terytorium USA.” – wyjaśnia Leszek Tokarski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Ustawa nakłada na zagraniczne, z punktu widzenia USA, instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników i obywateli USA.

Jeżeli bank lub inna instytucja finansowa (np. towarzystwo ubezpieczeniowe lub dom maklerski) nie dostosuje się do nowych regulacji, jego klienci, których obejmuje ustawa, utracą 30% wpływów ze źródeł amerykańskich. Natomiast decyzja o implementacji nowych regulacji oznacza dla instytucji rozpoczęcie długotrwałego procesu dostosowawczego. Należy oczekiwać, że główni gracze na rynku, posiadający w portfolio klientów podatników amerykańskich, już wkrótce rozpoczną intensywne przygotowania do wdrożenia FATCA. Niedostosowanie się do nich oznacza, że ich klienci mogą przejść do konkurencji, która wdroży stosowne rozwiązania.

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r., ale tylko pozornie zostało dużo czasu na przygotowanie się do nich. Implementacja ustawy w instytucji finansowej wymaga szeregu zmian wewnętrznych dotyczących polityki informacyjnej wobec klientów, odpowiedniego przeszkolenia pracowników, zmian w systemach informatycznych i modyfikacji niektórych procesów biznesowych. Jednym z najtrudniejszych etapów jest ustalenie ram współpracy z amerykańskimi instytucjami nadzorczymi. „Szacujemy, że pełne dostosowanie funkcjonowania banku do regulacji FATCA może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Wymaga współpracy wielu departamentów wewnątrz instytucji finansowych i może oznaczać istotne koszty. Banki będą też musiały stworzyć strategię komunikacji z Klientami celem efektywnego uzyskania wymaganych deklaracji dotyczących statusu rezydencji. Warto jednak zaangażować się w ten projekt, gdyż niedostosowanie się do nowych regulacji może oznaczać dla banku odpływ klientów związanych kapitałowo z USA do innych instytucji finansowych a także utratę wiarygodności” – dodaje Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

źródło: www.deloitte.com