Zadłużenie krajowe wyniosło 512.350,5 mln zł, czyli wzrosło o 8.338,9 mln zł (1,6 proc.) wobec grudnia.
Zadłużenie zagraniczne w styczniu wyniosło 196.720,5 mln zł, czyli wzrosło o 1.881,4 mln zł (1,0 proc.) wobec grudnia.
Na koniec stycznia 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,25 lat (4,30 w grudniu).
Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,47 lat wobec 4,53 w grudniu. (PAP)