Nadzór ten ma na celu przeciwdziałanie lub minimalizowanie ryzyka systemowego dotyczącego stabilności finansowej w Unii. Ryzyko pojawia się w związku ze zmianami zachodzącymi w obrębie systemu finansowego.
Rolą Doradczego Komitetu Naukowego (DKN), do którego powołany został prof. Leszek Balcerowicz, jest wspieranie działalności Rady poprzez konsultacje i działania analityczne, w tym doskonalenie metodologii analitycznej, opracowywanie skutecznych narzędzi nadzoru makroostrożnościowego, a także niezależne i analityczne badanie strategii makroostrożnościowych.
Mandat DKN jest zatwierdzany przez Radę Generalną ERRS. Posiedzenia DKN odbywają się co najmniej dwa razy do roku w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Pierwsze posiedzenie odbędzie się w maju.