W przypadku, gdy zobowiązanie podatnika wobec spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, po jego...
Jolanta Mazur
07.01.2014
Wynagrodzenie z tytułu przekazania szpiku należy zakwalifikować do innych źródeł przychodu, o...
Łukasz Postrzech
07.01.2014
Komisja Europejska wszczęła siedem postępowań wyjaśniających w sprawie korzystania od lat 90....
Jolanta Mazur
07.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w...
Michał Malinowski
07.01.2014
Jedenaście osób oskarżyła gdańska prokuratura o oszustwa podatkowe zw. z dużymi inwestycjami...
PAP
07.01.2014
Około 60 proc. Litwinów zamiar wprowadzenia euro w ich kraju w przyszłym roku kojarzy ze wzrostem...
Akińczo Aleksandra
07.01.2014
Senat USA zatwierdził w poniedziałek Janet Yellen, dotychczasową wiceprezes Rezerwy Federalnej,...
Czerny Inga
07.01.2014
Minister finansów W. Brytanii George Osborne ostrzegł, że w nowej kadencji parlamentu w latach...
Świdlicki Andrzej
07.01.2014
Przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 warto sprawdzić, czy...
Redakcja Wolters Kluwer
07.01.2014
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński proponuje wprowadzenie pełnego odliczenia...
Kalińska Agata
07.01.2014
Jednorazowe nie płacenie podatku także może być zakwalifikowane jako zachowanie uporczywie -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w...
Michał Malinowski
06.01.2014
W związku ze wzrostem kursu euro mniej podmiotów będzie miało obowiązek badania sprawozdań...
Katarzyna Bogucka
06.01.2014
Jeżeli przed wykonaniem świadczenia, którym jest udostępnienie programu, podatnik otrzyma zapłatę...
Radosław Kowalski
06.01.2014
Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych Służba...
Katarzyna Bogucka
05.01.2014
Można już składać deklaracje PIT za 2013 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniły się zasady...
PAP
04.01.2014
Żałoba po ukochanej rybce, zatarg z żoną i przygnębiające wiadomości ze świata to przykłady...
Konkol Aleksandra
04.01.2014
Od nowego roku obowiązuje nowelizacja ustaw o podatku PIT, CIT i podatku tonażowym. Główna zmiana...
Michał Malinowski
04.01.2014
Koszty za energię cieplną na przełomie roku, gdy w ciągu roku wystawiane były faktury zaliczkowe...
Krzysztof Kamiński
04.01.2014
Dotacje dla Kopalni Soli Bochnia przekazywane będą do 31 grudnia 2017 r., zaś dla Kopalni Soli...
Michał Malinowski
04.01.2014
Służba Celna zaobserwowała w ostatnim czasie zjawisko sukcesywnego obniżania deklarowanej wartości...
Michał Malinowski
03.01.2014
12 grudnia 2013 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała poprawki do...
Przemysław Czajor
03.01.2014
Senatorowie PiS zgłoszą poprawkę do budżetu państwa na 2014 r., która będzie uwzględniała sumę...
Rozwód Paweł
03.01.2014
Pracodawcy RP oczekują, że nowy minister finansów nie będzie kontynuował polityki poprzednika w...
Jolanta Mazur
03.01.2014
W ocenie Pracodawców RP rok 2014 będzie okresem umacniającego się ożywienia gospodarczego....
Jolanta Mazur
03.01.2014
Do listopada 2014 r. RPP utrzyma poziom stóp procentowych na obecnym poziomie, a następnie do końca...
PAP
03.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające towary i usługi, do których mają...
Katarzyna Bogucka
03.01.2014
Zarówno korekta zawyżonego podatku naliczonego, jak i rozliczenie podatku od dostawy przedmiotowego...
Tomasz Krywan
03.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w...
Michał Malinowski
03.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie towarów i usług dla których obniża...
Katarzyna Bogucka
03.01.2014