Sejm uchwalił w piątek nowelizację, która zakłada obniżkę o 7 pkt proc. progów ostrożnościowych...
PAP
09.05.2014
Zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. Na formularzu PIT-ZG dochody brytyjskie należy...
Paweł Ziółkowski
09.05.2014
Korektę podatku należnego i naliczonego do faktury za obciążenie odwrotne wykazałbym w deklaracji...
Łukasz Zarzycki
09.05.2014
Do Sejmu wpłynęły trzy rządowe projekty ustaw o wyrażenie zgody na ratyfikację kolejnych,...
Jolanta Mazur
09.05.2014
Na przygotowanej przez ekspertów Konfederacji Lewiatan Czarnej Liście Barier aż 80 spośród 460...
Jolanta Mazur
09.05.2014
Już po raz dwunasty przedsiębiorcy wybiorą najlepiej funkcjonujące ich zdaniem urzędy skarbowe....
Jolanta Mazur
09.05.2014
Informacja o dowodzie, który nie istnieje nie może stanowić podstawy do dokonania wymiaru podatku....
Michał Malinowski
09.05.2014
Artur Radziwiłł otrzymał w środę nominację na wiceministra finansów - poinformował minister...
PAP
09.05.2014
Poziom długu krajowego na koniec kwietnia wyniósł 457,2 mld zł wobec 455,7 mld zł na koniec...
PAP
09.05.2014
Jeżeli umowa najmu nieruchomości nie zostanie zawarta z gminą, która jest właścicielem, ale z...
Michał Malinowski
08.05.2014
Podatnik może skorygować swoje rozliczenia 5 lat wstecz poprzez złożenie PIT-37 (korekta) i...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
08.05.2014
Liczba Polaków palących papierosy wyraźnie topnieje. Ale i tak jesteśmy w kopcącej czołówce Europy...
PAP
08.05.2014
Za niezłożenie zeznania w terminie podatnik może zostać ukarany grzywną, ale może tego uniknąć,...
Paweł Ziółkowski
08.05.2014
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec kwietnia 2014...
PAP
08.05.2014
Sejmowa komisja finansów zajmie się dalszymi pracami nad nowelą ustawy o CIT i PIT, której zadaniem...
PAP
08.05.2014
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z obliczaniem ulgi prorodzinnej za każdy miesiąc...
Jolanta Mazur
08.05.2014
Projekt noweli przewidującej obniżkę o 7 pkt proc. progów ostrożnościowych znów trafi do sejmowej...
PAP
08.05.2014
Sytuacja na Wschodzie może obniżyć tegoroczne tempo wzrostu PKB o więcej niż 0,2 pkt proc. - ocenił...
PAP
08.05.2014
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym...
PAP
07.05.2014
Zakładając, że spółka, jako podatnik VAT zaewidencjonowała do przychodów kwotę netto wynikającą z...
Krzysztof Kamiński
07.05.2014
W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na...
Michał Malinowski
07.05.2014
MF na pewno do końca lipca sfinansuje 100 proc. potrzeb pożyczkowych na ten rok - poinformował...
PAP
07.05.2014
W przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla podatników,...
Jolanta Mazur
07.05.2014
Wydatki na bilety kolejowe oraz wynajem pokoju hotelowego nie stanowią dla aplikanta aplikacji...
Jolanta Mazur
07.05.2014
W sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego jako informacje uzupełniające należy...
Elżbieta Gaździk
07.05.2014
Polska wraz z wieloma innymi krajami, które nie uczestniczą we współpracy na rzecz podatku od...
PAP
07.05.2014
Skarbówka bierze na celownik sportowców. Jeżeli jej się uda, może zrujnować najsilniejszą ligę...
PAP
07.05.2014
Wpływy z obciążeń fiskalnych wzrosły w ubiegłym roku w Portugalii, w porównaniu z rokiem 2012, aż o...
PAP
07.05.2014
Socjaldemokratyczny premier Chorwacji Zoran Milanović zdymisjonował we wtorek ministra finansów...
PAP
07.05.2014
Ustanowienie wspólnej europejskiej normy e-faktury w zamówieniach publicznych akceptowanej przez...
Rafał Bujalski
06.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski