W konstrukcji podatku od towarów i usług, jedna z najważniejszych zmian dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego, z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy nie jest już uzależniony od daty wystawienia faktury, a powstanie w momencie wydania towaru lub też wykonania usługi.
Zobacz: VAT 2014 - nowe przepisy dotyczące obowiązku podatkowego >>>

VAT: ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 >>>

VAT: szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 >>>

Zmiany w VAT: czynności, które były rozliczane szczególnie a teraz są ogólnie >>>

W przypadku regulacji dotyczących podstawy opodatkowania VAT, dotychczasowe przepisy dotyczące tej kwestii zostają uchylone, a w to miejsce od 1 stycznia 2014 r. jest wprowadzony nowy art. 29a ustawy o VAT. Zgodnie z nową zasadą ogólną podstawą opodatkowania powinno być wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną, lub którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
Zobacz: Zmiany w VAT 2014 - podstawa opodatkowania>>>

Prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd po 1 stycznia 2014 r. ważne jest, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą. Nowe przepisy warunkują także prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Do ustawy o VAT zostały wprowadzone przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania jest możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.
Zobacz:Od 1 stycznia faktury tylko na żądanie nabywcy >>>
Zmiany w wystawianiu faktur mogą utrudnić życie podatnikom>>>

Od stycznia 2014 roku, polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług będą musieli zapłacić podatek VAT przy sprzedaży każdego towaru wykonywanego w działalności - przestaje bowiem obowiązywać przepis umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży towarów użytkowanych minimum sześć miesięcy.
Zobacz: Rewolucja w VAT od rzeczy używanych >>>

Od 1 stycznia 2014 r. następuje także zmiana zasad opodatkowania zaliczki w eksporcie. Dotychczas zaliczka ta była opodatkowana pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy.
Zobacz: VAT 2014 - zmienią się zasady opodatkowania zaliczki w eksporcie >>>

W 2014 r. na polski rynek wrócą samochody "z kratką". Firmy kupujące takie auta będą miały prawo do odliczenia 100 proc. VAT zawartego w ich cenie. W przypadku pozostałych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podatnik będzie mógł odliczać 60 proc. VAT zapłaconego przy zakupie, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Ograniczenie to nie będzie dotyczyć tzw. vanów oraz pikapów, a także m.in. pojazdów o ładowności większej niż 500 kg, które na podstawie świadectwa homologacji zostaną uznane za pojazdy inne niż osobowe.
Zobacz: Do końca lutego będzie można odliczyć cały VAT od zakupu samochodu >>>
Od 1 stycznia można odliczyć pełen VAT od zakupu auta "z kratką" >>>

Wracają odliczenia VAT na auta z kratką, ale trudniej z nich skorzystać >>>

W zakresie podatków dochodowych, od 1 stycznia w życie wchodzą zmiany likwidujące przywileje podatkowe dla spółek komandytowo-akcyjnych. Dotychczas firmy działające według tego modelu nie musiały płacić podatku dochodowego, ten płacili tylko wspólnicy spółki. Od nowego roku fiskus będzie pobierał podatek i od spółki, i od wspólników.
Zobacz: Od 1 stycznia zmienią się przepisy dotyczące SKA >>>
W 2014 r. fiskus opodatkuje spółki komandytowo-akcyjne>>>

Od nowego roku do ustawy o podatku od osób fizycznych wprowadzone zostało zwolnienie z PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych praw majątkowych. Zwolniony z PIT jest dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dodano także przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.

Od nowego roku obowiązywać będzie także wyższa stawka akcyzy alkohol etylowy , wyroby tytoniowe i susz tytoniowy.
Zobacz: Od nowego roku wyższa akcyza na alkohol i papierosy >>>

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian weź udział w Konferencji VAT 2014 >>

Więcej artykułów dotyczących zmian w VAT znajdziesz w zakładce VAT 2014 - przygotuj się na zmiany >>>

W księgarni internetowej Profinfo dostępny jest "Pakiet VAT 2014"