Zgodnie z komunikatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych dotyczącym składania wniosków o wpis do...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Doradca podatkowy
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów uproszczone zostaną formalności związane z...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o powołanie przez rząd komisji kodyfikacyjnej ds. prawa...
PAP
16.05.2014
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na...
Michał Malinowski
16.05.2014
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Organizacją Społeczną...
Joanna Polańska-Solarz
16.05.2014
Doradca podatkowy
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Kajmanami o wymianie...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2014 r. wyniósł 21,305,6 mld zł, czyli 44,8 proc. planu na 2014...
PAP
16.05.2014
6 maja IASB opublikowała poprawkę MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w którejj przedstawiono...
Przemysław Czajor
16.05.2014
Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec kwietnia 2014 roku wyniósł 3,458,5...
PAP
16.05.2014
Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2014 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk, czyli tyle samo...
PAP
16.05.2014

Promocja jak wirus

Doradca podatkowy
Powszechny dostęp do internetu sprzyja nowym formom marketingu. Jedną z nich jest marketing...
Joanna Polańska-Solarz
15.05.2014
Doradca podatkowy
Czwartkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego o PKB są lepsze od oczekiwań z punktu widzenia...
PAP
15.05.2014
Termin płatności podatku w przypadku zbycia nieruchomości jest tylko jeden i tylko on ma znaczenie...
Michał Malinowski
15.05.2014
Mimo restrykcyjnych przepisów dotyczących odliczania pełnego VAT od samochodów firmowych, do...
Jolanta Mazur
15.05.2014
Kwietniowe dane o inflacji oddalają perspektywę podwyżek stóp procentowych - powiedział...
PAP
15.05.2014
Specyfika rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego będzie tematem...
Jolanta Mazur
15.05.2014
Tak, możecie Państwo odliczać 50 proc podatku z faktur dokumentujących zakupy paliwa do wskazanych...
Tomasz Krywan
15.05.2014
Przestępcy zaczynają przejmować nierentowne stacje benzynowe i sprzedawać tam lewe paliwo alarmuje...
PAP
15.05.2014
Po 4 latach działania ustawy hazardowej wpływy do budżetu z podatku od gier są mniejsze. Największe...
PAP
15.05.2014
14 maja minister Mateusz Szczurek podpisał umowę o udzieleniu Republice Mołdawii kredytu w ramach...
Jolanta Mazur
15.05.2014
Gmina powinna dochody z tytułu sprzedaży samochodu zaklasyfikować do działu 750, rozdziału 75023 i...
Jolanta Mazur
15.05.2014
W styczniu tego roku minister kultury zapowiadał wprowadzenie nowego podatku - opłaty...
PAP
15.05.2014
Projektowana przez rząd klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania może w praktyce...
Krzysztof Sobczak
15.05.2014
Wiceminister resortu finansów Agnieszka Królikowska odnosząc się do opublikowanego w środę raportu...
14.05.2014
Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie...
Jolanta Mazur
14.05.2014
Podwyższone koszty uzyskania przychodu można stosować do wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych...
Jolanta Mazur
14.05.2014
Wyłudzenie nadpłaty oraz nienależny zwrot podatku powodują odpowiedzialność karną, jak i...
Mariusz Popławski
14.05.2014
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur, o których mowa, powstało/powstanie,...
Tomasz Krywan
14.05.2014
Resort finansów we współpracy z Komisją Europejską organizuje konferencję, której tematem będą nowe...
Jolanta Mazur
14.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski