Zdaniem Pracodawców RP głównym problem przedsiębiorców nie jest Ordynacja podatkowa, więc...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z ulg, prowadząc biznes w specjalnych strefach...
Jolanta Mazur
04.12.2013
2 grudnia 2014 r. rozpoczęła swoją działalność Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 39 mld 481,206 mln zł wobec 39 mld 454,6 mln zł...
Mariański Piotr
04.12.2013
W porządku obrad trwającego posiedzenia Sejmu znalazły się projekty ustaw o ratyfikacji umów...
Jolanta Mazur
04.12.2013
W czasie trwającego posiedzenia Sejmu posłowie będą pracować w drugim czytaniu nad senackim...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem budżetu na 2014 r. z...
Musiał Marcin
04.12.2013
Wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu świadczeń dowozu do zakładu pracy na koszt...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Sprzedaż złomu złota podlega tzw. odwrotnemu obciążeniu i udokumentowaniu fakturą z taką adnotacją.
Łukasz Postrzech
04.12.2013
Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, najbliższe dwa lata mają przynieść Polsce zadowalające...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec października...
PAP
03.12.2013
W ocenie ministra finansów, 14-dniowy termin na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych,...
Katarzyna Bogucka
03.12.2013
Na najbliższym posiedzeniu senatorowie rozpatrzą między innymi nowelizację ustawy o podatku od...
Jolanta Mazur
03.12.2013
W siedzibie Business Centre Club odbyła się 2 grudnia konferencja prasowa poświęcona zmianom w...
Jolanta Mazur
03.12.2013
Projekt zmian mający zapewnić dodatkowe wpływy do Funduszu Kolejowego w latach 2015-2019 przewiduje...
Musiał Marcin
03.12.2013
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy...
Jolanta Mazur
03.12.2013
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2005-2010 ma...
Jolanta Mazur
03.12.2013
Podatnik powinien w tym przypadku dokonać korekt deklaracji VAT za każdy miesiąc osobno. Powinien...
Krzysztof Kamiński
03.12.2013
Udzielanie informacji bankom i biegłym rewidentom o stanie rachunku klienta, jak i wydanie...
Michał Malinowski
03.12.2013
10-latek z Ligurii we Włoszech otrzymał z urzędu skarbowego wezwanie do zapłacenia podatku od...
Wysocka Sylwia
03.12.2013
Z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej wynika, że nieodpłatnie...
Ewa Ostapowicz
03.12.2013
Przeprowadzenie zmian w systemie emerytalnym pozwoli rządowi zwiększyć wydatki przed wyborami -...
Musiał Marcin
03.12.2013
Komisja Europejska chce zgodzić się na to, by od 1 stycznia 2014 r. polscy podatnicy mogli...
PAP
02.12.2013
Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przeznaczyć 1 proc. podatku od swojego...
Katarzyna Bogucka
02.12.2013
Komisja Europejska wyrazi zgodę na dalsze ograniczenie w pełnym odliczaniu VAT od samochodów z...
Jolanta Mazur
02.12.2013
Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku...
Jolanta Mazur
02.12.2013
Przepływy finansowe między konkubentami fiskus może uznać za darowiznę i opodatkować ją...
Michał Malinowski
02.12.2013
Rada Ministrów ustaliła, że stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
Jolanta Mazur
02.12.2013
Przy faktoringu niepełnym (z regresem), co do zasady, za datę wykonania usługi należy przyjąć datę...
Karol Różycki
02.12.2013
Jak poinformował resort finansów, 25 listopada 2013 r. w Londynie podpisana została umowa między...
Jolanta Mazur
02.12.2013