Instytucja bezpośredniej dostawy jest ułatwieniem dla przedsiębiorców polegającym na możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, zamiast konieczności przedstawienia towaru w urzędzie celnym. Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie przez dyrektora właściwej izby celnej miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny, natomiast znacznie wzrośnie dostępność tego rozwiązania, ponieważ został rozszerzony katalog przesłanek wnioskowania o to ułatwienie, o przesłankę ważnego interesu osoby ubiegającej się o uznanie miejsca.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia jednorazowo lub na okres 2 lat (miejsca uznane jednorazowo lub uznane decyzją organu celnego).

Także upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu będzie mógł w standardzie objąć towary również procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta.