Największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki pozostawać będzie utrzymywanie się niepewnej sytuacji w strefie euro. Chociaż krajom należącym do europejskiej unii walutowej udało się wreszcie wyrwać z 1,5-rocznej recesji, to ponownie pojawiły się oznaki poważnych problemów.

Rok 2014 będzie trudnym czasem dla polskich finansów publicznych. Efekty podjętych w poprzednich latach działań zostały – w wyniku nowelizacji budżetu, opartej w przeważającej mierze na podniesieniu deficytu – w znacznej mierze zaprzepaszczone. Dalsze podnoszenie podatków byłoby najgorszym możliwym wyjściem, które zresztą wcale nie rozwiązałoby problemu – zwiększanie skali fiskalizmu zdusiłoby jedynie ożywienie gospodarcze, wciąż znajdujące się w początkowej fazie. Sposób na zrównoważenie budżetu stanowi ograniczanie niepotrzebnych wydatków – przestrzeń do takich oszczędności jest duża.