W 2013 r. do administracji podatkowej wpłynęło prawie 3,4 mln deklaracji PIT bez podpisu kwalifikowanego, co oznacza około 60 proc. przyrost w stosunku do 2012 roku. Resort finansów chce jeszcze bardziej upowszechnić dostęp do przesyłania deklaracji opatrzonych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozporządzenie z 27 grudnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1689) rozszerza wykaz deklaracji i podań, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego o następujące deklaracje:

1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),

2) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

3) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

4) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

5) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),

6) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),

7) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),

8) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D)

9) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),

10) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),

11) informacja o gazie do napędów silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),

12) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),

13) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),

14) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

15) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu do silników spalinowych) (AKC-WG),

16) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),

17) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA),

18) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Powyższe deklaracje mogą składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku.