Dopóki mamy do czynienia z tzw. czynnikiem ludzkim istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd...
Michał Malinowski
12.02.2015
Analiza sytuacji wyjściowej to pierwszy i podstawowy krok przy formułowania strategi rozwoju firmy....
Joanna Polańska-Solarz
12.02.2015
Doradca podatkowy
W tym roku od pączków zafundowanych pracownikom w tłusty czwartek przez pracodawców nie trzeba...
PAP
12.02.2015
Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego...
Joanna Polańska-Solarz
12.02.2015
Doradca podatkowy
Województwo mazowieckie w tym roku zapłaci 272 mln zł z tytułu janosikowego. To dużo mniej niż w...
Inny
12.02.2015
Przychody z rozbierania się przed kamerką internetową mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym....
Michał Malinowski
11.02.2015
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w styczniu 2015 r., które mają zastosowanie do...
Katarzyna Bogucka
11.02.2015
Wpłacone przez organ podatkowy odsetki od nadpłaty stanowić będą dla spółki przychód podatkowy, ale...
Krzysztof Klimek
11.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoW jaki sposób tworzy się tak zwaną...
Piotr Żak
11.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka otrzymała zwrot niesłusznie...
Adam Bartosiewicz
11.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoJesteśmy spółką jawną na podatku...
Tomasz Krywan
11.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPodatnik wykonuje usługi opodatkowane...
Radosław Kowalski
11.02.2015
Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić system rozliczania podatku dochodowego z miesięcznego na...
Inny
11.02.2015
Wartość nieodpłatnych świadczeń (posiłków) jakie otrzymują pracownicy powinna zostać doliczona do...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
11.02.2015
Po wzroście akcyzy w styczniu zeszłego roku, kwitnie nielegalna produkcja papierosów, pisze...
PAP
11.02.2015
Przepisy nowelizacji ustawy o CIT, które pozbawiły podatnika prawa do kontynuowania rozpoczętej...
PAP
11.02.2015
Fiskus rozpatrując wniosek o obniżenie zaliczek nie powinien prowadzić zbyt drobiazgowego...
Michał Malinowski
11.02.2015
W sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu...
Aneta Chmielewska
11.02.2015
Deficyt finansów publicznych w 2014 r. mógł przekroczyć 3,3 proc. PKB - powiedział minister...
PAP
11.02.2015
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ważne świadectwa AEO posiada już 741 podmiotów...
Katarzyna Bogucka
10.02.2015
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmu tzw. odwróconego VAT, zgodnie z którym to...
Inny
10.02.2015
Do Sejmu został wniesiony rządowy projekt ustawy o ratyfikacji podpisanej w Warszawie 7...
Jolanta Mazur
10.02.2015
Zgodnie z komunikatem resortu finansów w sprawie wyznaczenia nowego terminu przekazania sprawozdań...
Jolanta Mazur
10.02.2015
Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy nie otrzymują potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R....
Katarzyna Bogucka
10.02.2015
KIBR i ACCA podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i promocji kwalifikacji...
Michał Topulniak
10.02.2015
W Polsce możliwe są jeszcze dwie obniżki stóp procentowych o łącznie 50 pb - tak wynika z notowań...
Inny
10.02.2015
Przychód pracownika z tytułu dofinansowania wypoczynku o ile będzie on podlegał opodatkowaniu (nie...
Adam Bartosiewicz
10.02.2015
Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,...
Michał Malinowski
10.02.2015
Resort finansów przygotował projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada implementację...
Katarzyna Bogucka
10.02.2015
Komisja Europejska ma nadzieję, że od 2018 roku będzie obowiązywało zaktualizowane porozumienie w...
PAP
10.02.2015