Uchwalona przez Sejm 10 lipca br. nowelizacja zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka.

Takie same wydatki będą mogli zaliczyć do kosztów ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi zapewnioną w innych placówkach. Odliczenia te będą możliwe pod warunkiem, że koszty nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa zwalnia rodziców z podatku PIT od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym do 400 zł miesięcznie i do 200 zł w przedszkolu. Obecnie takie świadczenie otrzymane od pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy. Wolne od podatku dochodowego mają być także świadczenia spoza zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego