Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca na terytorium Polski działalność w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi. W ramach działalności spółka kupuje swoim pracownikom kwiaty oraz drobne upominki z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, czy też imienin.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem istnieje związek przyczynowy. W ramach tych wydatków mieszczą się także, jako pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy – wydatki poniesione na zakup kwiatów dla przechodzącego na emeryturę byłego pracownika.

Zdaniem spółki, wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki pośrednio wpływające na poziom osiąganych przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko spółki za prawidłowe i zrezygnował z uzasadnienia interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 czerwca 2015 r., sygn. IPPB6/4510-52/15-2/AK

Omówienie pochodzi z programu Vadmecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł