W grudniu 2013 roku Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do TK w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach etc.) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego (tzw. ebooki). Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, ta sama książka, w zależności od sposobu, w jaki została wydana, może być objęta stawką 5 proc. lub 23 proc. podatku. Obniżona stawka podatku VAT dotyczy publikacji wydawanych na nośnikach fizycznych. Ta sama publikacja, a więc książka lub czasopismo o identycznej treści, sprzedawana w formie cyfrowej jest objęta stawką 23 proc.

Zobacz: RPO walczy o niższy VAT na e-booki >>

Zdaniem Trybunału należy rozważyć czy książki na nośnikach fizycznych (papierowe, audiobooki) oraz te dostarczane elektronicznie są podobne i mogą ze sobą konkurować na rynku. Według przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1) pierwsze z nich są towarem, natomiast drugie uznano za usługę. Polski Trybunał zauważył jednak, że bez względu na formę, książki mają analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta. W związku z tym, zróżnicowanie ich stawek podatkowych może naruszać zasadę neutralności.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł