Mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych, w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego późniejszy niż wynikający z regulacji ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych przez komorników sądowych działających w takim charakterze.

Wydanie rozporządzenia związane jest z interpretacją ogólną z 9 czerwca 2015 r. sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19, w której minister finansów zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i stwierdził, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Zobacz: Komornicy będą zwolnieni z VAT tylko do końca września >>

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł