Wydanie nowych przepisów wynika z konieczności dostosowania przepisów do nowego ustroju szkolnego. Dotacja celowa obejmie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Materiały te powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności dzieci, np. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydrukowane w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowane w polskim języku migowym. Wskaźniki uzależnione są od rodzaju niepełnosprawności, najwyższy – 20 dotyczy materiałów drukowanych w systemie Braille'a.
W przypadku refundacji kosztów zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących, które nie są wydrukowane w druku powiększonym, wskaźnik będzie wynosił 2,3, a jeśli są wydrukowane w druku powiększonym – 8.

 

Arkusz organizacyjny 2017/2018 do 21 kwietnia>>

Wysokość wskaźnika zwiększającego kwotę refundacji w przypadku uczniów niewidomych w przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych niewydrukowanych w systemie Braille’a będzie wynosiła 2,6.
Wskaźniki na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia dotychczas obowiązującego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 617) obowiązuje od 23 marca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów