Zgodnie z nowelą w szkołach nie będzie można sprzedawać i reklamować tzw. śmieciowego jedzenia. Przepisy będą obowiązywać też na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
Posłowie przyjęli w piątek senacką poprawkę znoszącą zawarte w noweli udogodnienie dla firm, które działały już na rynku do 31 sierpnia 2015 r. Dzięki temu udogodnieniu nowe przepisy i sankcje obowiązywałyby je nie od 1 września 2015 r. (jak pozostałe firmy) tylko od 1 grudnia 2015 r.
Senatorowie ocenili, że ustawa ma wystarczająco długie vacatio legis, by istniejące na rynku firmy mogły dostosować się do nowych przepisów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.
Za przyjęciem poprawki głosowało 298 posłów, dwóch było przeciw, 96 posłów wstrzymało się od głosu.
Pozostałe poprawki zaproponowane przez Senat, a przyjęte w piątek przez Sejm, mają charakter doprecyzowujący. Chodzi na przykład o zmianę nazw wymienianych w noweli różnych placówek: szkoły, kluby przedszkolaka, przedszkola - na placówki systemu oświaty.

Sejm wprowadził zakaz sprzedaży "śmieciowego jedzenia" w szkołach>>

Celem noweli, przygotowanej przez posłów PSL - a uchwalonej przez Sejm w październiku - jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju. Chodzi o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych, np. chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant.
Zgodnie z nowelą minister zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie także jedzenie podawane np. w stołówkach. Tworząc listę produktów, które będą mogły jeść dzieci, minister będzie zobowiązany do uwzględnienia wartości odżywczej i zdrowotnej oraz norm żywieniowych.
Przepisy nowelizacji będą obowiązywać także w przedszkolach i w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, np. punktach przedszkolnych i klubach przedszkolaka. Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu. Dotyczy to wszystkich typów szkół (od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem szkół dla dorosłych.
W wypadku złamania przepisów przewidziano sankcje. Jeżeli kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcję sanitarną wykaże, że zostało złamane prawo, na ajenta prowadzącego sklepik lub stołówkę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości od tysiąca do pięciu tysięcy złotych. Dyrektor placówki będzie mógł rozwiązać z takim ajentem umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Nowelizacja, która ma wejść w życie 1 września 2015 r., trafi teraz do Prezydenta.(PAP)

Będą granty na szkolne sklepiki ze zdrową żywnością>>