Wśród wystawców są m.in. zespoły szkół zawodowych i ogólnokształcących oraz licea ogólnokształcące. Swoją ofertę przedstawia również niemal 40 szkół wyższych – wśród nich prawie wszystkie łódzkie uczelnie. Są także szkoły wyższe spoza Łodzi m.in. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy i - po raz pierwszy - Politechnika Opolska. Podczas trzydniowych targów działać będą punkty doradztwa zawodowego, w których specjaliści pomagać mają młodzieży świadomie zaplanować ścieżkę edukacyjną i zawodową zgodną z jej zainteresowaniami i predyspozycjami.
"To co się dzieje na styku pracodawca - szkoła, dominują tu szkoły zawodowe, ale pojawiają się także licea ogólnokształcące - świadczy o tym, że pracodawcy wspierają szkoły, że szkoły się zmieniają licząc się z opinią pracodawców i przygotowują uczniów do tego, żeby byli dobrymi pracownikami.
Chodzi o to, żeby nie "produkować" bezrobotnych" - powiedział PAP odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski. Jego zdaniem szkoły muszą uczyć w zawodach poszukiwanych na rynku i muszą stwarzać szansę na zdobycie pracy. W programie targów są także warsztaty i prelekcje, których wiodącym tematem jest rozwój indywidualnych kompetencji, metod pracy i nauki oraz doradztwo zawodowe. Młodzież może wziąć udział w warsztatach "Indywidualny Projekt Kariery" organizowanych przez Wojewódzką Komendę OHP, a dla nauczycieli Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało cykl wykładów o modyfikowaniu i ewolucji programów kształcenia zawodowego.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna przygotowała dla maturzystów szkolenie z autoprezentacji. Poza ofertą edukacyjną podczas targów prezentowane są propozycje spędzania wolnego czasu i rozwijania pasji. Wśród wystawców są m.in. szkoły języków obcych, szkoły tańca czy rzemiosła. Nie brakuje także wydawnictw związanych z branżą edukacyjną. Targom towarzyszą pokazy fryzjerstwa; prezentuje się także Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata. Honorowy patronat nad imprezą, która potrwa do soboty, objęła minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. (PAP)