Większość, to młodzież z województwa podlaskiego, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych, ale są także grupy młodzieży np. z Warszawy czy Lublina. Są też goście z Ukrainy. Organizatorem spotkania jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce (BMP).

Spotkanie odbywa się w czasie postu przed Świętami Wielkanocnymi, które w Cerkwi wypadają w tym roku 12 kwietnia, czyli tydzień po świętach katolickich.

Młodzież skupia się na modlitwie w konkretnej intencji. "Jesteście u progu jednego z najważniejszych egzaminów życia, do którego z pewnością wielu z was rozpoczęło już dawno przygotowania. Niezwykle istotnym jest, aby w tych przygotowaniach nie zapomnieć o Bożej pomocy w nauce i modlitwie" - podkreśla Maciej Owsiejczuk z BMP, koordynator spotkania, które potrwa do niedzieli.

Oprócz udziału w liturgiach, jest w jego programie także czas na pracę na rzecz monasteru na Grabarce, a także spotkanie z biskupem supraskim Grzegorzem. W sobotę po południu planowane jest ustawienie na Grabarce krzyża uczestników spotkania w intencji ich egzaminów dojrzałości.

Maciej Owsiejczuk dodał, że spotkanie maturzystów ma nieco inny charakter, niż pielgrzymka młodzieży prawosławnej odbywająca się na Grabarce rokrocznie w maju, w tzw. okresie paschalnym, czyli po Świętach Wielkanocnych. Ta ma więcej elementów służących integracji, jak zawody sportowe czy dyskusje na tematy dotyczące spraw młodzieży we współczesnym świecie.

Grabarka wraz ze Świętą Górą, cerkwią i żeńskim klasztorem, to święte dla prawosławia miejsce. Często nazywana jest "wzgórzem krzyży", z racji krzyży wotywnych, przynoszonych i ustawianych na wzgórzu przez wiernych. Przez lata ustawiono ich na Grabarce już tysiące, na wielu wypisane są prośby do Boga lub podziękowania za łaski.

Tradycja pielgrzymowania tam sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery.

Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. Obecnie jest tam także żeński klasztor. Najważniejsze uroczystości odbywają się na Grabarce w sierpniu, w przypadające wówczas Święto Przemienienia Pańskiego. Przyjeżdżają tam wówczas nie tylko tysiące wiernych, ale i najważniejsi hierarchowie z kraju i zagranicy.

Organizator spotkania maturzystów, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, w całym kraju działa w kilkudziesięciu cerkiewnych parafiach. Dokładnych danych co do liczby jego członków nie ma, ale szacuje się, że w organizacji działa 1-1,5 tys. młodych ludzi.

W tym roku Bractwo obchodzi 35-lecie istnienia. W czasie majowej pielgrzymki na Grabarkę w 1980 roku doszło do utworzenia tej organizacji. (PAP)