Język hiszpański - podobnie jak języki francuski i włoski - należy do języków obcych rzadziej wybieranych na maturze; co roku przystępuje do nich mniej niż po jednym procencie abiturientów.

Chęć zdawania na maturze języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 654 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

W poniedziałek po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym; rozpocznie się o godz. 14.00. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 834 tegorocznych absolwentów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w poniedziałek będą pisać egzamin z hiszpańskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 37 z nich zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 466 - na (PAP)