Komentując komunikat wydawców, w którym ostrzegają oni, że z powodu opóźnień w przekazywaniu dotacji, szkoły mogą zacząć nowy rok szkolny bez podręczników, rzeczniczka prasowa MEN Joanna Dębek przypomniała stanowisko minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej przekazane dyrektorom wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w piśmie w kwietniu.
"Proces ustalenia szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych, a następnie proces aplikowania o środki dotacji celowej oraz proces zakupu podręczników i materiałów powinien rozpocząć się w takim czasie, aby z początkiem roku szkolnego uczniowie otrzymali ustalone w szkolnym zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe". - podkreśłała w nim minister edukacji.
Dębek przypomniała także, że na przebieg koniecznych działań związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników w roku szkolnym 2015/2016 MEN zwracało również uwagę dyrektorom szkół podczas 25 konferencji informacyjnych przeprowadzonych w całym kraju w okresie styczeń-marzec 2015 r.
 
"System udzielania dotacji został skonstruowany na tyle elastycznie, na ile to możliwe w przypadku finansowania zadania zleconego. Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogli składać do organów prowadzących już od połowy marca bieżącego roku. Jednostka samorządu terytorialnego mogła otrzymać środki na zakup podręczników już w maju (przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października). Jeżeli dyrektor szkoły przekaże informację do organu jednostki samorządu terytorialnego np. w lipcu, to jednostka samorządu otrzyma środki finansowe w sierpniu, o ile nie będzie zwlekać z wnioskiem do wojewody" - napisała rzeczniczka resortu edukacji w informacji przekazanej PAP.
Podała także, że MEN uruchomiło środki w wysokości 220,9 mln zł, czyli 86 proc. szacowanej wielkości środków przewidzianych na ten cel. Według danych zebranych od kuratorów oświaty na dzień 3 lipca br. samorządy otrzymały dotacje od wojewodów w łącznej wysokości 126,1 mln zł. (PAP)


Kluzik-Rostkowska: 5 proc. darmowych podręczników wymaga wymiany>>