Podobnie jak z darmowymi podręcznikami, które we wrześniu ubiegłego roku otrzymali uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, także podręczniki dla uczniów klas drugich i czwartych szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjów będą własnością szkół udostępnianą bezpłatnie uczniom. Podobnie jak tamte mają służyć co najmniej trzem rocznikom.
Minister edukacji przypomniała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty docelowo we wrześniu 2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą uczyć się z darmowych podręczników; co roku rozszerzany będzie krąg uprawnionych do nich.
We wrześniu 2016 r. do grona uprawnionych dołączą uczniowie klas trzech i piątych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów, a we wrześniu 2017 r. - uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów.
"Wybierając podręcznik do pierwszej klasy danego etapu edukacyjnego nauczyciel wybiera podręcznik na trzy lata nauki, czyli do zakończenia danego etapu edukacyjnego" - powiedziała Kluzik-Rostkowska, wyjaśniając dlaczego darmowe podręczniki wprowadzane są do szkół stopniowo przez kilka lat.
Przypomniała także, że choć mechanizm udostępniania uczniom podręczników będzie taki sam niezależnie, w której klasie uczeń się uczy, to w zależności od etapu edukacji inne są mechanizmy ich wyboru przez nauczycieli i finansowania.
W ubiegłym roku wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych mogli otrzymać przygotowany przez MEN sfinansowany z budżetu państwa podręcznik "Nasz elementarz". W przypadku wyboru innego podręcznika przez szkołę zakup jego musiał sfinansować organ prowadzący szkołę. Dodatkowo szkoły dostały z budżetu państwa dofinansowanie: 50 zł na zakup dla każdego ucznia podręcznika do nauki języka obcego oraz 5 zł za zakup ćwiczeń.

Trzecia część podręcznika dla drugoklasistów pojawi się do końca czerwca>>

Uczniowie, którzy w tym roku pójdą do pierwszych klas, będą uczyć się z podręcznika używanego przez swoich o rok starszych kolegów. Szkoły dostaną tylko środki na zakup dla nich podręczników do języka obcego i ćwiczeń.
Uczniowie klas drugich będą uczyć się z rządowego podręcznika "Nasza szkoła"; będą to nowe książki, które później będą służyć kolejnym rocznikom. Szkoły dostaną też środki na zakup dla nich podręczników do języka obcego i ćwiczeń.
Trochę inaczej będzie to wyglądało w klasach czwartych szkół podstawowych i pierwszych gimnazjów. Tam nauczyciele mogli wybrać podręczniki z całej oferty przygotowanej przez wydawców. Na zakup podręczników do wszystkich przedmiotów dla jednego ucznia dostały 140 zł w przypadku klasy czwartej szkoły podstawowej i 250 zł dla ucznia pierwszej klasy gimnazjów. W obu przypadkach kwota na zakup ćwiczeń wynosi 25 zł. Na tych poziomach edukacji będą to również nowe podręczniki, które później będą dalej służyć kolejnym rocznikom.
Jak zauważyła minister edukacji, mechanizm zaopatrywania uczniów w bezpłatne podręczniki nie jest jeszcze powszechnie znany rodzicom, dlatego MEN przygotowało specjalne plakaty z informacjami. Jeszcze w czwartek zostaną one przesłane w formie elektronicznej do wszystkich szkół, tak by dyrektorzy mogli je jak najszybciej wywiesić w szkołach w miejscach, gdzie z ich treścią będą mogą zapoznać się rodzice. (PAP)

Podręcznik dla trzecioklasistów dopiero po wyborach>>