Sekretarz stanu w MZ uczestniczyła w Warszawie w konferencji "Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia".
Wiceminister mówiła podczas konferencji, że współczesna pielęgniarka to specjalista wysokiej klasy, praktyk, partner lekarza, osoba towarzysząca pacjentowi, od której wymaga się wielu różnych umiejętności zawodowych i dużej samodzielności. Pielęgniarki – jak podkreślała – mają do odegrania olbrzymia rolę w edukowaniu pacjentów i opiece nad nimi.
Powołując się na efekty prac ministerialnego zespołu powołanego ds. opracowania strategii rozwiązań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Szczurek-Żelazko powiedziała, że w ostatnich latach nastąpiły bardzo istotne zmiany w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej w POZ.
Wiceminister wskazała, że ewidentnie zwiększyła się samodzielność i niezależność pielęgniarek i położnych; określone zostały świadczenia diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, które mogą wykonywać samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. Umożliwiono im, jak wyliczała, także samodzielne ordynowanie niektórych leków i wypisywanie recept. "Zawód pielęgniarki i zawód położnej należy do grupy zawodów samodzielnych; zasady wykonywania zawodu, kształcenia podlegają ścisłym regulacjom" – przypomniała wiceminister.
Przekazała, że analizy pokazują, że pielęgniarki posiadające samodzielne kontrakty obejmują opieką ok. jedną trzecią pacjentów w skali kraju. Wiceminister podała, że - według stanu na koniec ub.r. - świadczenia pielęgniarki i położnej realizowało łącznie ok. 44 tys. pielęgniarek i położnych. Liczba pielęgniarek i położnych posiadających deklarację w przychodniach wynosiła w grudniu 2016 r. ok. 26 tys. osób; liczba pielęgniarek i położnych współpracujących z lekarzami POZ – 8,2 tys.; zaś liczba pielęgniarek medycyny szkolnej – 6,9 tys.

Książeczka zdrowia pomoże sprawdzić, czy dziecko ma dobrą opiekę>>

Szczurek-Żelazko przekazała, że planowana jest odrębna regulacja dot. organizacji systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Dlatego, jak dodała, ten obszar działalności pielęgniarek nie został szeroko uwzględniony w ustawie o POZ.
"Projekt jest na etapie opracowania założeń programowych. Z chwilą, gdy rozpoczęłam pracę w resorcie zdrowia, minister Konstanty Radziwiłł powierzył mi to zadanie" – wskazała.
Wiceminister zapowiedziała, że "nowa regulacja ma bardzo dokładnie i szczegółowo uregulować funkcjonowanie pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania".
"Nie chciałabym w tym momencie mówić dużo na temat tych założeń, ponieważ trwa dyskusja na ten temat, zbieramy informacje od różnych podmiotów" – powiedziała Szczurek-Żelazko. Dodała, że w najbliższym czasie powstanie dokument, który będzie podstawą do przygotowania projektu.
Zapewniła, że dokument będzie tworzony w ścisłej współpracy ze środowiskiem pielęgniarskim. Dodała, że chciałaby także by w prace włączyło się także środowisko pacjentów. Katarzyna Lechowicz Dyl (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów