PiS chce odrzucenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
14.03.2012
Miejski Zarząd Dróg w Płocku rozpocznie w kwietniu nasadzenia 150 drzew i 2500 krzewów na terenie...
Budkiewicz Michał
14.03.2012
Szkoły podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego będą współpracowały z inwestorami z Łódzkiej...
PAP
14.03.2012
Główny Inspektorat Sanitarny skontrolował w 2011 r. ponad 16,3 tys. szkół. W 88,9 proc. placówek...
PAP
14.03.2012
Senat opowiedział się w środę za zwiększeniem od 1 stycznia 2013 r. rezerwy subwencji oświatowej z...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
14.03.2012
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został...
Monika Sewastianowicz
14.03.2012
Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego dotyczącego...
14.03.2012
Sześciolatki, które nie pójdą do I klasy, zajmą miejsca w przedszkolach przeznaczone dla...
14.03.2012
Jeżeli szkołę przejmie inny organ prowadzący niż jednostka samorządu terytorialnego, nauczyciel...
Monika Sewastianowicz
13.03.2012
W blisko 90 proc. szkół skontrolowanych w 2011 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapewniono...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.03.2012
Senacka Komisja Edukacji, Nauki i Sportu opowiedziała się we wtorek za zwiększeniem w przyszłym...
PAP
13.03.2012
Prawo na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli jest skandalicznie złej jakości - pisze Bogdan...
Monika Sewastianowicz
13.03.2012
Koszty prowadzenia stołówki szkolnej ponoszone są przez szkołę. Opłaty ponoszone przez uczniów nie...
samorzad.lex.pl
13.03.2012
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia regulującego przeprowadzanie egzaminów...
Monika Sewastianowicz
13.03.2012
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu sejmowe komisje przedstawią sprawozdanie na temat poselskiego...
Monika Sewastianowicz
13.03.2012
Ciepła woda, mydło oraz papier toaletowy to w wielu placówkach wciąż luksus alarmuje...
Podsiedzik Tomasz
13.03.2012
Zgodnie z prawem to gmina decyduje o tym, gdzie dziecko zostanie objęte przygotowaniem...
13.03.2012
Do siedemnastego marca na świecie trwa Tydzień Otwartej Edukacji - informuje Serwis Samorządowy...
13.03.2012
MEN zaprasza do udziału w konkursie Mam 6 lat, skierowanym do rad rodziców w szkołach i...
PAP
13.03.2012
Prezydent Kalisza nie odwoła swojego zastępcy Dariusza Grodzińskiego (PO). Wnioskował o to dwa...
Zakrzewski Andrzej
12.03.2012
W tym roku dzieci rodziców, którzy rozliczają w Warszawie podatek dochodowy PIT, dostaną dodatkowe...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
12.03.2012
Co czwarty nauczyciel spotkał się z przypadkami cyberprzemocy - informuje Dziennik Gazeta Prawna....
12.03.2012
Przesunięcie daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym przerzuca na rodziców odpowiedzialność...
12.03.2012
Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wymagania techniczne dla sprzętu...
Monika Sewastianowicz
12.03.2012
Serwisy www.Oswiata.ABC.com.pl oraz www.DyrektorSzkoly.pl działają już na nowej platformie i w...
12.03.2012
Ponad 5600 zł może wynieść dodatek uzupełniający dla nauczyciela jeżeli jego grupa awansu nie...
12.03.2012
5 marca w 120 wybranych gimnazjach rozpoczynają się badania w ramach projektu realizowanego przez...
12.03.2012
Biskupi oraz prawicowi politycy alarmowali w ostatnich dniach, że w wyniku zmiany przez MEN...
12.03.2012
Drugi zjazd Akademii Zarządzania 2012 będzie okazją do uporządkowania wiedzy i informacji, jak...
PAP
12.03.2012
W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce...
Bożena Barszczewska
12.03.2012