30 organizacji skupiających rodziców zgłosiło chęć udziału w Forum Rodziców przy ministrze edukacji...
PAP
16.03.2012
Dwa projekty zmian w sposobie finansowania przedszkoli będą rozpatrywane wspólnie przez specjalną...
Monika Sewastianowicz
16.03.2012
Gmina nie może wymagać, by osoba, której przyznano pomoc finansową na dożywianie wnosiła całkowitą...
Monika Sewastianowicz
16.03.2012
W dniach 22-25 lutego 2012 r. oraz 28 lutego-2 marca 2012 r. w Warszawie odbyły się dwie edycje...
Agnieszka Winiarska
16.03.2012
Ustawa budżetowa na 2012 r. już obowiązuje. Jej przepisy przewidują, że kwota bazowa, według której...
Monika Sewastianowicz
16.03.2012
Kuratorzy nadal nie będą mieli wpływu na decyzje samorządów o zamykaniu szkół - zdecydował w piątek...
PAP
16.03.2012
Maturzyści przygotowujący się do egzaminu dojrzałości z matematyki mogą skorzystać z pomocy szkół...
16.03.2012
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) rozważa wariant informatyzacji szkoły, w którym rząd...
PAP
16.03.2012
Głównym tematem krakowskiego spotkania będzie szkolne prawo pracy oraz odpowiedzialność dyrektora...
16.03.2012
Organ powinien umorzyć postępowanie w sprawie egzekucji obowiązku nauki, gdy uczeń stał się...
Krzysztof Lodziński
15.03.2012
Coraz więcej dzieci i młodzieży w Polsce pije mleko - twierdzi Agencja Rynku Rolnego, przywołując...
PAP
15.03.2012
Powstanie rządowo-kościelny zespół, który zajmie się rozporządzeniem w sprawach ramowych planów...
PAP
15.03.2012
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem samorządów - przypomniał w Sejmie wiceminister obrony Czesław...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
15.03.2012
MEN chce, aby od 1 września 2014 r. w ramach programu Cyfrowa szkoła uczniowie mieli dostęp do...
PAP
15.03.2012
W sprawie nauczania religii w szkołach nic się nie zmienia - zapewniała w czwartek w Sejmie...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
15.03.2012
W tym roku zlikwidowanych zostanie nawet 2,5 tys. szkół i placówek oświatowych dowiedziała się...
Mieczysław Stolarski
15.03.2012
Gminy nie mają pieniędzy na dotowanie przedszkoli utworzonych dzięki dopłatom unijnym....
Monika Sewastianowicz
15.03.2012
W szczególnych przypadkach Karta Nauczyciela dopuszcza przeniesienie nauczyciela do innej szkoły...
Monika Sewastianowicz
15.03.2012
Przedstawiciele władz samorządowych planują zmiany w Karcie Nauczyciela. Dotyczyć mają przede...
Monika Sewastianowicz
14.03.2012
PiS, Ruch Palikota, SLD i Solidarna Polska chcą, by kuratorzy oświaty mieli wpływ na decyzje o...
Nowotnik Norbert
14.03.2012
Przemysław Warnel, uczeń I klasy zespołu szkół z Golubia-Dobrzynia (woj. kujawsko-pomorskie) zajął...
Pipała Agnieszka
14.03.2012
Episkopat domaga się przywrócenia religii do ramowego planu nauczania w szkołach - oświadczył w...
Paweł Rozwód
14.03.2012
PiS chce odrzucenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
14.03.2012
Miejski Zarząd Dróg w Płocku rozpocznie w kwietniu nasadzenia 150 drzew i 2500 krzewów na terenie...
Budkiewicz Michał
14.03.2012
Szkoły podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego będą współpracowały z inwestorami z Łódzkiej...
PAP
14.03.2012
Główny Inspektorat Sanitarny skontrolował w 2011 r. ponad 16,3 tys. szkół. W 88,9 proc. placówek...
PAP
14.03.2012
Senat opowiedział się w środę za zwiększeniem od 1 stycznia 2013 r. rezerwy subwencji oświatowej z...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
14.03.2012
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został...
Monika Sewastianowicz
14.03.2012
Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego dotyczącego...
14.03.2012
Sześciolatki, które nie pójdą do I klasy, zajmą miejsca w przedszkolach przeznaczone dla...
14.03.2012