Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty obniżający wiek szkolny do sześciu lat został wpisany do pakietu przepisów, które Rada Ministrów przygotowuje do nowelizacji w tym półroczu. W kwietniu MEN przedstawi założenia do projektu nowelizacji. Obniżanie wieku szkolnego zostanie przeprowadzone stopniowo. Według minister Hall może to wyglądać tak, że w 2009 r. do pierwszej klasy pójdą wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2002) i połowa dzieci sześcioletnich (z rocznika 2001). W następnym roku, do pierwszej klasy poszłaby pozostała połowa rocznika 2001, czyli już siedmiolatków i cały następny rocznik (2000) - sześciolatków. We wrześniu 2011 r. już tylko dzieci sześcioletnie poszłyby do szkoły i w ten sposób w pierwszych klasach znowu byłby jeden rocznik. Hall przypomniała, że obniżenie wieku szkolnego nie oznacza wydłużenia o rok nauki w szkole.
Jednocześnie MEN będzie prowadził akcję propagującą posyłanie pięciolatków do przedszkoli.
Ministerstwo rozpoczyna pracę nad projektem zmian w podstawie programowej dostosowujących uczenie młodszych dzieci do wieku. Liczymy, że w ciągu pół roku przygotujemy taką zmienioną podstawę programową kształcenia ogólnego – powiedziała Minister.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 15.01.2008 r.