W środę 16 stycznia w Ministerstwie odbyło się spotkanie minister edukacji Katarzyny Hall z nauczycielskimi związkami zawodowymi i partnerami społecznymi w sprawie proponowanych podwyżek płac nauczycieli, na którym minister przedstawiła projekt rozporządzenia, które określa proponowane wysokości wynagrodzenia zasadniczego. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele OPZZ, Forum Związków Zawodowych, ZNP, NSZZ Solidarność, Solidarność ’80, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, Wolnego Związku Solidarność „Oświata”.

– Więcej pieniędzy na podwyżki nie będzie – powiedziała po spotkaniu minister edukacji. Katarzyna Hall uważa, że propozycja przedstawiona związkom zawodowym stanowi „granicę możliwości budżetowych” . Negocjacje płacowe mogą teraz dotyczyć tylko przesunięć w projektowanej tabeli płac.

Pani Minister zaproponowała w czasie spotkania rozpoczęcie dyskusji nad zmianami systemowymi, które stwarzałyby, w kolejnych latach, lepsze szanse doceniania dobrych, zaangażowanych nauczycieli.

Zdaniem ZNP i oświatowej „Solidarności” proponowany przez resort edukacji wzrost płac zasadniczych nauczycieli w tym roku jest niezadowalający.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 50-proc. wzrostu płac zasadniczych nauczycieli.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uważa, że MEN powinno zaproponować co najmniej 210 zł brutto.

Kolejne spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się za dwa tygodnie. 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, 17.01.2008r.