Związki zawodowe obawiają się, że ustawa o emeryturach pomostowych nie zostanie uchwalona do końca 2008 roku. Od stycznia 2009 r. świadczenia powinny być wypłacane według nowego systemu. Resort pracy uspokaja, że dotrzyma terminu, choć projekt będzie gotowy dopiero w II kwartale. Oznacza to, że Sejm zajmie się nim dopiero po wakacjach. Ponieważ projekt wzbudza ogromne kontrowersje, może się okazać, że Sejm nie zdąży z przyjęciem nowych rozwiązań i wtedy - jak już było w przeszłości - znowu dojdzie do wydłużenia obowiązujących obecnie przywilejów.
W nowej ustawie ustalenia wymaga nie tylko, kto będzie mieć prawo do świadczeń, ale także, kto za nie zapłaci. Niezwykle ważną sprawą jest także określenie, czy będą to świadczenia wygasające, tzn. obejmą tylko roczniki 1949-1968, czy również pozostałe. Według Małgorzaty Krzysztoszek, dyrektora departamentu ekspertyz ekonomicznych PKPP Lewiatan, najważniejszą sprawą jest włączenie górników do systemu emerytur pomostowych i odebranie takich uprawnień nauczycielom. Natomiast Sławomir Broniarg, prezes ZNP, deklaruje, że jeśli nauczyciele nie zyskają prawa do emerytur pomostowych, to wówczas ZNP rozpocznie przygotowania do akcji protestacyjnej.
 
Źródło: Gazeta Prawna. 22.01.2008 r.