Jak wynika z ubiegłorocznej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w placówkach oświatowych województwa podlaskiego nawet o 345 zł zostały zaniżone wynagrodzenia nauczycieli stażystów. Z informacji PIP wynika, że uchwały wszystkich skontrolowanych organów prowadzących szkoły (gmin i powiatów) zawierały błędy polegające na ograniczeniu nauczycielom prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Samorządowcy ustalali na przykład, że nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe ze względu na korzystanie przez nauczyciela z dwóch dni opieki nad dzieckiem lub za lekcje, które się nie odbyły z powodu choroby dziecka nauczanego indywidualnie.
W wyniku wystąpień inspektora pracy, wszystkie jednostki samorządu przyjęły zmiany w uchwałach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych. Nauczycielom rozpoczęto wypłacanie przysługujących świadczeń pieniężnych (m.in. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, dodatku motywacyjnego) w należnej wysokości. Jednocześnie samorządy poinformowały PIP, że podjęły działania w celu zapewnienia nauczycielom wymaganego średniego poziomu wynagrodzenia, między innymi poprzez zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego.
W przypadku gminy, która nie uchwaliła regulaminu wynagradzania nauczycieli przez kolejne lata, inspektor pracy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 
Źródło: Gazeta Prawna 15.01.2008 r.