Na stronie internetowej MEN zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający  rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Z wyliczeń MEN wynika, że zgodnie z proponowaną przez MEN tabelą płac całkowite średnie wynagrodzenie nauczyciela po podwyżkach będzie wynosiło odpowiednio: 1701 zł brutto dla nauczyciela stażysty; 2126 zł brutto dla nauczyciela kontraktowego; 2977 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i 3827 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej ustalania poziomu wynagrodzenia zasadniczego Ministerstwo przyjęło następujące priorytety:

- każdy nauczyciel ma mieć całościowe wynagrodzenie większe przynajmniej o 200 zł;

- szczególnie ważne jest poprawienie sytuacji nauczyciela rozpoczynającego pracę
w zawodzie.

Na konferencji prasowej po spotkaniu ze związkami zawodowymi  minister Katarzyna Hall wyjaśniała,  że większe środki zaproponowane na podwyżki dla stażystów wynikają z jej troski, aby młodzi zaangażowani nauczyciele nie uciekali z zawodu. Dodała przy tym, że starsi stażem i stopniem awansu zawodowego mają prawo do dodatków (np. stażowego czy motywacyjnego), którego  są pozbawieni zaczynający karierę zawodową. Pani minister powiedziała, że losy młodych i zaangażowanych nauczycieli najbardziej leżą jej na sercu.

Źródło: informacja Biura Prasowego MEN, 16.01.2008r., Głos Nauczycielski, 17.01.2008r.