Działające od 210 lat Colegio Militar w Lizbonie wykształciło najwięcej osobistości Portugalii....
PAP
08.09.2013
Wszystkie zajęcia niezbędne dla przedszkolaka są zapewnione przez państwo zarówno od strony...
PAP
07.09.2013
Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego prowadzą zajęcia dodatkowe w dwóch liceach ogólnokształcących w...
Piotrowiak Katarzyna
07.09.2013
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie udostępni uczniom klas policyjnych ze Szczytna swoje obiekty, a...
Monika Sewastianowicz
06.09.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by minister edukacji podjęła działania zmierzające...
Monika Sewastianowicz
06.09.2013
Organu powiatu nie może ustalić liczby oddziałów klas pierwszych i liczby uczniów przyjmowanych do...
Anna Dudrewicz
06.09.2013
Przepisy nie przewidują dofinansowania z budżetu gminy dowozu uczniów do szkół niepublicznych...
Serwis Samorządowy PAP
06.09.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie kwestionuje konstytucyjność przepisów regulujących tryb...
Monika Sewastianowicz
06.09.2013
Tysiące rodziców podpisują się pod petycjami wzywającymi resort edukacji do nowelizacji ustawy...
Pędzich Maciej
06.09.2013
W wakacje odebraliśmy ponad 16 000 połączeń - podsumowuje działalność prowadzonego przez siebie...
Monika Sewastianowicz
06.09.2013
51 procent ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem religii w szkołach, a 43 procent...
Monika Sewastianowicz
06.09.2013
Ponad 5 tys. szkół i przedszkoli ze 135 powiatów bierze udział w pilotażu nowego systemu...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
06.09.2013
MENpowinno rozważyć rozszerzenie programu Wyprawka szkolna na dzieci objęte obowiązkowym...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce odwołania wójta gminy Darłowo. Chodzi o aferę z likwidacją...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Rodzice przedszkolaków cieszą się z obniżonych opłat za godziny ponadwymiarowe, nie są jednak...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Sama zmiana terminu wdrożenia nowego systemu informacji oświatowej nie zapobiegnie problemom -...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Niektóre kolegia nauczycielskie znalazły sposób, by uniknąć likwidacji. Łączą się ze szkołami...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Mimo że pomoc z programu Wyprawka szkolna przysługuje również rodzinom wielodzietnym, urzędnicy nie...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Kielecka prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko nauczycielowi podejrzanemu o wykorzystywanie...
Monika Sewastianowicz
05.09.2013
Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest konieczna, bo słabnie ich sprawność -...
PAP
05.09.2013
Zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie należy realizować w każdej klasie szkoły ponadgimnazjalnej z...
Krzysztof Lodziński
05.09.2013
Mały Mistrz, Multisport, Umiem Pływać rządowe programy odpowiedzią na potrzeby najmłodszych - pisze...
04.09.2013
Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej największą liczbą zdanych matur mogą pochwalić się...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Liczba klas decyduje o etatach i kosztach. Dlatego ta informacja wymaga stałego nadzoru -...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Nauczanie religii w obecnej formie jest nudne i traktowane jak dziura w moście - pisze na swoim...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Posłowie Solidarnej Polski chcą wprowadzenia Ogólnopolskiego Systemu Obrotu Podręcznikami...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Będziemy cyfryzować polską szkołę - zapewniła goszcząca w studiu Radia TOK FM Krystyna Szumilas,...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego broni Karty Nauczyciela oraz prawa do rocznych urlopów dla...
04.09.2013
Izba Skarbowa w Łodzi uznała, że sprzedaż szkolnych obiadów podlega zwolnieniu z podatku jako...
Monika Sewastianowicz
04.09.2013
Likwidacja gimnazjów, obniżenie cen podręczników, zmiany w kanonie lektur, klasy z mniejszą liczbą...
PAP
04.09.2013