Zadaniem konkursowym była praca plastyczna na arkuszu o formacie A3, poświęcona konkretnej osobie zamordowanej wiosną 1940 r. na rozkaz władz sowieckich. Tworząc prace uczestnicy mogli zamieścić na arkuszach np. biogram postaci, teksty jej dotyczące, zdjęcia, rysunki.
W niedzielę laureaci konkursu wyruszą autokarami na Wschód. Uczestnicy naukowego konwersatorium terenowego, bo taką formę ma wyjazd, zwiedzą Mińsk, będą też w pobliskich Kuropatach - miejscu pochówku ofiar stalinowskiego terroru, w tym też prawdopodobnie polskich ofiar z tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Młodzież będzie również na Polskich Cmentarzach Wojennych w Katyniu i Miednoje. W Smoleńsku – po zwiedzeniu miasta – odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu.

Wyjazd będzie też okazją do odwiedzenia miejsc związanych z terrorem stalinowskim w stolicy Rosji, Moskwie. Uczestnicy wyjazdu złożą kwiaty pod symbolicznym pomnikiem ofiar totalitaryzmu na Łubiance oraz odwiedzą dawny poligon strzelecki w Butowie – miejsce kaźni tysięcy osób.
Tygodniowy objazd ma charakter edukacyjny. Podczas niego pracownicy IPN wygłaszać będą prelekcje dla uczniów. Będą one dotyczyć m.in. Zbrodni Katyńskiej, Polskich Cmentarzy Wojennych na Wschodzie, najnowszej historii Rosji, totalitaryzmu sowieckiego. W czasie jazdy autokarem uczestnicy konwersatorium będą oglądać fabularne i dokumentalne filmy, tematycznie związane z wyjazdem.

Konkurs zorganizowany został przez Instytut Pamięci Narodowej i Fundację „Wspólnota pokoleń”. Organizatorom zależało na tym, by uczestnicy zobaczyli Zbrodnię Katyńską jako tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie tylko masowy mord. Wykonując prace uczniowie musieli poznać sylwetki pomordowanych i ich rodzin, ich życie prywatne, dokonania, sukcesy i rolię jaką niejednokrotnie pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski. Konkurs - jak zaznaczają organizatorzy - nie tylko uczy historii, ale także "kreuje społeczne postawy wśród pokolenia młodych Polaków".
Udział w nim wzięli uczniowie ze 147 szkół – przede wszystkim gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Do IPN wpłynęło 409 prac konkursowych - indywidualnych i zespołowych.

Objazd edukacyjny nie jest jedynym wyróżnieniem w konkursie. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w pokonkursowej publikacji wydanej przez IPN.
Prace z dwóch pierwszych edycji konkursu ukazały się w tym roku w formie albumu pt. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy. Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia". Nagrodami dla laureatów poprzednich edycji konkursu były wyjazdy edukacyjne do Charkowa, Kijowa i Katynia. (PAP)

dsr/ hes/