Pierwsze śniadanie jest ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, zarówno fizycznego, jak i umysłowego...
PAP
07.11.2013
Reformy polskiej oświaty wspierają ideę uczenia się przez całe życie, a wdrożenie Polskiej Ramy...
Monika Sewastianowicz
07.11.2013
Posłowie podjęli w środę decyzję o skierowaniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Monika Sewastianowicz
07.11.2013
Nie powinno się likwidować gimnazjów, bo wprowadzenie ich podniosło poziom umiejętności polskich...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
07.11.2013
MEN zrealizowało zalecenia NIK dotyczące przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków we...
Nowotnik Norbert
07.11.2013
Dzięki dostosowaniu systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, Niemcy mają najniższy wskaźnik...
Monika Sewastianowicz
06.11.2013
Szkoły i przedsiębiorcy działający w przemyśle włókienniczym będą wspólnie dbać o wykształcenie...
Agnieszka Winiarska
06.11.2013
MEN manipuluje opinią publiczną, twierdząc, że uzgodnił ze związkami zawodowymi projekt zmian w...
Monika Sewastianowicz
06.11.2013
Resort edukacji odpowiada na zarzuty dotyczące szykanowania księży i katechetów. Chodzi o zbieranie...
Monika Sewastianowicz
06.11.2013
Przedsiębiorcy prowadzący niepubliczne przedszkola mają problemy z urzędem skarbowym. Fiskus...
Monika Sewastianowicz
06.11.2013
Rząd nie podjął we wtorek decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej...
Monika Sewastianowicz
06.11.2013
Polskie dzieci powinny rozpoczynać naukę w wieku sześciu lat, a zdecydowana większość szkół i...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
06.11.2013
Polskie szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 6-latków - uważa Stowarzyszenie Rzecznik Praw...
Nowotnik Norbert
06.11.2013
Podstawą funkcjonowania rady rodziców jest jej regulamin i to on powinien regulować kwestie...
Bożena Barszczewska
06.11.2013
Zdecydowana większość szkół podstawowych woj. śląskiego jest dobrze lub bardzo dobrze przygotowana...
Piotrowiak Katarzyna
06.11.2013
Raport Szkolna rzeczywistość dot. sześciolatków w szkołach jest wiarygodny, ponieważ jest głosem...
Nowotnik Norbert
05.11.2013
Nauczycieli w szkołach ZNP dotyczą warunki określone w ustawie Karta Nauczyciela - pisze ZNPna...
PAP
05.11.2013
W pismach skierowanych do kuratorów MEN nakłada na dyrektorów szkół obowiazek przekazania...
Monika Sewastianowicz
05.11.2013
Trybunał Konstytucyjny uznał dzisiaj, że naruszenie zasady równości w przyznawaniu stypendiów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.11.2013
Do 15 listopada ZNP daje czas Ministerstwu Edukacji Narodowej na wycofanie się z części projektu...
PAP
05.11.2013
Najbardziej ubóstwem zagrożone są osoby, które zakończyły edukację na poziomie gimnazjum, a...
Monika Sewastianowicz
05.11.2013
W prowadzonych przez siebie placówkach Związek Nauczycielstwa Polskiego działa bardzo pragmatycznie...
Monika Sewastianowicz
05.11.2013
Każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości w przygotowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków jest...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
05.11.2013
Kurs e-learningowy umożliwiający naukę języków polskiego, fińskiego, włoskiego, portugalskiego,...
Szymandera Mateusz
05.11.2013
Propozycje nowych rozwiązań dotyczących urlopu wypoczynkowego bardzo odbiegają od dotychczasowych...
05.11.2013
Na stronie rzecznika praw dziecka ogłoszono listę inicjatyw, które RPDobjął honorowym...
Monika Sewastianowicz
04.11.2013
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawierający m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące...
PAP
04.11.2013
Nie da się zakrzyczeć rzeczywistości, strasząc sądem. Polska szkoła wygląda właśnie tak jak w...
Monika Sewastianowicz
04.11.2013
Trybunał Konstytucyjny zbada we wtorek zgodność z Konstytucją zapisów ustawy o szkolnictwie...
PAP
04.11.2013
Nauczyciele nie mają powodu do strajku - uważa minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. ZNP...
PAP
04.11.2013