Samorządy od lutego czekają na środki, które mają pokryć skutki tegorocznej podwyżki składek rentowych wypłacanych przez pracodawców. Niedawno MEN przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczącego tej kwestii. Eksperci zwracają jednak uwagę, że do wyliczeń mógł wkraść się poważny błąd.

– Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego precyzuje, że do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, a w przygotowanym przez MEN projekcie do obliczeń wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych samorządów – przekonuje Dr Bogdan Stępień z Instytutu Analiz Regionalnych.
W uzasadnieniu do projektu faktycznie znalazł się zapis o tym, ze wyliczenia oparto na sprawozdaniach, a nie danych zawartych w SIO. Nie jest to jednak ostateczna wersja projektu, więc MEN może wprowadzić poprawki. Samorządowcy obawiają się jednak, że po raz kolejny opóźni to wypłatę środków, na które od dawna czekają (regulacje dotyczące ich podziału miały się pojawić do 15 października).
 
Źródło: "Rzeczpospolita", 8 listopada 2012 r.