Ośrodek Rozwoju Edukacji jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra edukacji narodowej. Zajmuje się m.in. doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
„Pan Piotr Dmochowski-Lipski posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w administracji publicznej, branży wydawniczej i medialnej, w szczególności w zakresie kontroli i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi” - napisała Klimek w komunikacie przesłanym PAP.
Piotr Dmochowski-Lipski ma 55 lat. Jest urzędnikiem Służby Cywilnej. W latach 70. studiował filologię polską na Uniwersytetach: Łódzkim i Warszawskim. W latach 80. przebywał na emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem John F. Kennedy School of Government na Harvard University, gdzie uzyskał dyplom Master of Public Administration oraz Graduate School of Management na Boston University (dyplom MBA). Od blisko 30 lat jest związany zawodowo z mediami elektronicznymi i branżą wydawniczą. W latach 1981-1986 był dziennikarzem w biurze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Nowym Jorku.
Karierę menedżerską rozpoczął w 1988 r. jako konsultant w Coopers & Lybrand w Bostonie. W latach 1990-1992 jako wiceprezes Chase International Corporation z Hartford oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych Polskiej Telewizji Kablowej S.A. w Warszawie współtworzył największy system telewizji kablowej w Polsce (dziś UPC Polska). Był także m.in. członkiem rady nadzorczej OBOP sp. z o.o. oraz przewodniczącym rady nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN SA. Od 2006 do 2008 był Dyrektorem Biura Finansów i Restrukturyzacji Telewizji Polskiej S.A.
W 2008 r. po uprzednim złożeniu egzaminu i uzyskaniu świadectwa kwalifikacji do pełnienia wysokich stanowisk państwowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej został dyrektorem generalnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcję tę sprawował do 2010 r.
Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem ORE jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ośrodek jest odpowiedzialny za realizację projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego".
Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora ORE jest Katarzyna Martynowska; przed nią pełniącym obowiązki był Jarosław Wojdyła. Wcześniej dyrektorem Ośrodka była Joanna Berdzik, która w styczniu br. otrzymała nominację na podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. (PAP)